(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikön virka
Heinolan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.7.2018

Viranhaltijan tehtävänä on johtaa, valvoa ja suunnitella seurakunnan talous- ja palkkahallintoa, laskentatointa, hankintatointa, varojen ja omaisuuden hoitoa sekä hautaus- ja kiinteistötointa. Seurakunta arvostaa viranhaltijan hyvää kiinteistöasioiden osaamista sekä it-osaamista. Talouspäällikkö toimii taloustoimen, hautatoimen ja kiinteistötoimen henkilöstön esimiehenä.

Talouspäällikön virkaan vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto (vähintään Tradenom/ AMK) tai toisen asteen tai vastaavan tasoinen muu tehtävään soveltuva tutkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta ja johtamistaitoa.

Palkkaus on hinnoitteluryhmä J30 mukainen.

Virka tulee ottaa vastaan 1.12.2018 tai sopimuksen mukaan. Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen ja hänen on ennen viran vastaanottamista toimitettava lääkärintodistus terveydentilastaan.  Viran täytössä käytetään kuuden kuukauden koeaikaa.

Seurakunta haastattelee hakijoita 25.9.2018.

Hakemukset tulee toimittaa 7.9.2018 klo 15. mennessä Heinolan seurakunnan kirkkoneuvostolle, Lampikatu 16, 18100 Heinola.  Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse heinolan.seurakunta@evl.fi.

Tiedusteluihin vastaa  
kirkkovaltuuston pj Heikki Mäkilä p. 050 616 99
kirkkoneuvoston varapj Anja Mastosalo p. 044 510 8944