(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikön virka
Keminmaan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 16.5.2018

Keminmaan seurakunnassa on haettavana

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA

Keminmaa on elinvoimainen 8500 asukkaan paikkakunta Perämeren pohjukassa. Seurakunta on taloudellisesti omillaan toimeentuleva Lapin emäseurakunta. Palveluksessa on vakituisesti 19 henkilöä ja käyttötalouden menot ovat 1,7 miljoonaa euroa. Seurakunnalla on pääasiassa metsistä ja tonteista koostuvaa maaomaisuutta 2300 hehtaaria sekä runsaasti rakennuksia, mm. kaksi kirkkoa ja kolme seurakuntataloa.

Talouspäällikön monipuoliseen ja haasteelliseen tehtävään kuuluu vastata taloudesta, kiinteistö, hautatoimesta sekä toimia mm. palkka-asiamiehenä, hallinnon kokousten sihteerinä ja esittelijänä omia alojaan koskevissa asioissa.

Viranhaltijalta edellytetään yliopistossa suoritettua virkaan soveltuvaa taloushallinnon tutkintoa tai vähintään tradenomin (AMK) tai aiemman opistoasteen kaupallista tutkintoa. Lisäksi edellytetään riittävää perehtyneisyyttä seurakunnan tai julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. Hakemukseen on liitettävä selvitys kelpoisuusvaatimusten täyttämisestä. Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen ja valitun tulee esittää ennen viran vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja rikosrekisteriote. Viran palkkaus on J20 mukainen. Lopullisen euromääräisen palkan arviointi perustuu lähinnä käsitykseen valittavan aikaisemmasta toiminnasta, ammatinhallinnasta ja työstä suoriutumisesta.

Talouspäällikön virka täytetään 1.7.2018 lukien tai sopimuksen mukaan. Virka täytetään kuuden kuukauden koeajalla.

Hakemus ja ansioluettelo todistusjäljennöksineen tulee lähettää osoitteella: Keminmaan seurakunta, Rantatie 61, 94400 Keminmaa. Kuoreen merkintä ”Talouspäällikkö” tai sähköpostiosoitteeseen sanna.komulainen@evl.fi otsikolla ”Talouspäällikkö”. Emme palauta kirjeitse lähetettyjä todistusjäljennöksiä. Hakuaika päättyy 28.5.2018 klo 15 mennessä.

Lisätietoja antaa mielellään kirkkoherra Sanna Komulainen p. 0400-691610