(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikön viransijaisuus
Puolangan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.9.2018

Talouspäällikön vastuualueena ovat talous- ja henkilöstöhallinto, kiinteistöt, hautaustoimi ja hallinnon kokousten sihteerin tehtävät. Tehtävään kuuluu myös kirkkoherranviraston toimistosihteerin töitä. Varsinaiset viran tehtävät on määritelty johtosäännössä.

Viransijaiselta edellytetään vähintään opistotasoista kaupallista tai hallinnollista koulutusta ja riittävää perehtyneisyyttä julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen.

Ennen sijaisuuden vastaanottamista valitun on esitettävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Täyttämisessä noudatetaan kolmen kuukauden koeaikaa. Viransijaisuus on alkaa 29.10.2018 tai sopimuksen mukaan. Sijaisuus kestää talouspäällikön virkavapauden ajan, tämän hetkisen tiedon mukaan 24.9.2019 saakka.

Viran palkkaus on Kirkon virka- ja työehtosopimuksen hinnoitteluryhmän J10 mukainen.

Hakemukset tulee toimittaa 18.9.2018 klo 16 mennessä osoitteella: Puolangan seurakunta, Kirkkoneuvosto, Kirkkokatu 1, 89200 Puolanka. Kuoreen merkintä ”Talouspäällikön viransijaisuus”. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostitse puolangan.seurakunta@evl.fi.

Hakuilmoitus ja viran johtosääntö löytyvät seurakunnan sivuilta www.puolanganseurakunta.fi.

Lisätietoja antavat talouspäällikkö Riina-Maria Matero p. 050-5141 073 ja kirkkoherra Hannes Seppänen p. 050-5141 075.