(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikön osa-aikainen virka
Sotkamon seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.4.2020

TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRKA

 

Sotkamon seurakunta on vireä noin 8300 jäsenen seurakunta.  Etsimme seurakuntaan osa-aikaista 60% talouspäällikköä 1.9.2020 alkaen.

Talouspäällikön monipuoliseen ja haasteelliseen tehtävään kuuluu johtaa, valvoa ja suunnitella seurakunnan talous- ja palkkahallintoa, laskentatointa, hankintatointa, varojen ja omaisuuden hoitoa sekä hautaus- ja kiinteistötointa. Talouspäällikkö toimii myös hallinnon kokousten sihteerinä ja esittelijänä omia alojaan koskien sekä taloustoimiston ja kiinteistötoimen työntekijöiden esimiehenä. Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen ja esimiehenä toimii kirkkoherra.

Talouspäällikön virkaan vaaditaan soveltuva korkeakoulututkinto tai  tehtävään soveltuva muu tutkinto ja riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen sekä seurakuntahallinnon tuntemusta ja johtamistaitoa. Arvostamme kokemusta seurakunnan taloudesta ja hallinnosta, esimieskokemusta, kokemusta kiinteistöasioista ja hyvää IT-osaamista.

Viran palkkaus määritellään Kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J20- hinnoitteluryhmän mukaisesti, tällä hetkellä kokonaispalkka 4000 euroa/ kk, josta 60% =2400 euroa/kk.

Virkaan valitun toivomme aloittavan 1.9.2020.

Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon jäsen ja hänen on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.  Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Sotkamon seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset liitteineen tulee lähettää 17.4.2020 klo 12 mennessäsähköpostilla osoitteeseen juhani.saastamoinen@evl.fi tai postitse osoitteeseen Sotkamon seurakunta, kirkkoneuvosto, Salmelantie 1, 88600 SOTKAMO. Emme palauta hakemuksia ja liitteitä. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 23.4.2020. 

Lisätietoja antaa kirkkoherra Juhani Saastamoinen, puh 044-7101933 tai juhani.saastamoinen@evl.fi.