Talouspäällikön määräaikainen virkasuhde
Suomussalmen seurakunta

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 20.11.2020

Suomussalmen seurakunnassa on haettavana talouspäällikön kahden vuoden määräaikainen virkasuhde.

Talouspäällikön tehtävänä on johtaa ja valvoa seurakunnan taloutta, toimia kiinteistö- ja hautausmaatyöntekijöiden esimiehenä sekä toimia palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä. Pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat talousarvion, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistelu, tuloveroehdotuksen laadinta, talousarvion toteutumisen seuranta ja valvonta, muut kirjanpidolliset tehtävät, palkka- ja henkilöstöhallinto, valmistelu-, esittely-, ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä ja lisäksi hautatoimeen ja kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvia tehtäviä. Kirkkoherranviraston tehtävät toimistosihteerin loma-aikoina.

Tehtävän hoitaminen vaatii osaavaa kehittämisotetta, hyviä esimies-, työyhteisö-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, muutos- ja sopeutumiskykyä sekä it-osaamista.

Talouspäälliköllä tulee olla virkaan soveltuva korkeakoulututkinto. Tehtävä edellyttää suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Pinta-alaltaan laaja seurakunta edellyttää oman auton käyttöä. Kokemus esimiestehtävistä ja kirkon hallinnosta katsotaan eduksi.

Viran palkkaus on hinnoitteluryhmän J20 mukainen. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa ja virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virkaan valittavan on oltava Suomen ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Virka täytetään 1.2. 2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Haastattelut toteutetaan 7.1.2021 klo 16.00 alkaen.

Hakuaika virkaan 20.11.- 15.12.2020. 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot