Talouspäällikkö
Uudenkaupungin seurakunta

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 19.11.2020

UUDENKAUPUNGIN SEURAKUNTA HAKEE TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

Nykyisen talouspäällikkömme siirtyessä uusiin tehtäviin, haemme uutta osaajaa monipuoliseen tehtävään.

Talouspäällikön tehtävänä on johtaa seurakunnan taloutta, toimia kiinteistötyöntekijöiden esimiehenä sekä toimia palkka-asiamiehenä ja työsuojelupäällikkönä.

Pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen, palkka- ja henkilöstöhallinto, hautatoimeen ja kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvien tehtävien hoitaminen sekä valmistelu-, esittely-, sihteeri- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä.

Tehtävän menestykselliselle hoitamiselle on eduksi kirkon tehtävän ja seurakuntatyön tuntemus, mutta huomioimme myös muilla toimialoilla hankitun kokemuksen. Odotamme sinulta kokemusta vastuullisista taloushallinnon tehtävistä, esimerkiksi talouspäällikkönä tai controllerina. Haemme itsensä kehittämisestä innostunutta ja uuden oppimisesta motivoitunutta ammattilaista. Arvostamme tiimipelaajaa, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot. Kokemus esimiestehtävistä katsotaan eduksi.

Tehtävän koulutusvaatimuksena on vähintään AMK-tasoinen kaupallisen alan tutkinto tai muu vastaava tehtävään soveltuva tutkinto.

Talouspäällikön tehtävä on virka, jonka palkkaus määräytyy kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J 30–hinnoitteluryhmän mukaisesti. Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen ja hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään. Koeaika on 6 kuukautta.

Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään osoittamaan Uudenkaupungin seurakunnan kirkkoneuvostolle 3.12.2020 klo 15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen uudenkaupungin.seurakunta@evl.fi

  • Hakemuksiin pyydetään liittämään 2-3 referenssihenkilöä.
  • Haastatteluun kutsuttavia pyydetään varautumaan Teams-haastatteluihin ja henkilöarviointiin viikolla 50.
  • Yhteistyökumppanimme henkilöarvioinnissa on MPS-Yhtiöt.
  • Lisätietoja tehtävästä antaa kirkkoherra Juhana Markkula puh. 050 3634 302.

 

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot