(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikkö
Lahden seurakuntayhtymä, Hallinto

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.7.2020

Lahden seurakuntayhtymä hakee

talouspäällikköä

vakinaiseen virkasuhteeseen 1.11.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Talouspäällikkö huolehtii muun muassa seurakuntayhtymän taloussuunnittelusta, talouden seuran-nasta, maksuliikenteestä, verkkomaksamisesta, maksuvalmiudesta, tilinpäätöksen ja toimintakerto-muksen valmistelusta, palveluiden ja tavaroiden hankinnoista ja oman tehtäväalueen asioiden valmis-telusta hallintoelinten käsittelyä varten. Talouspäällikkö johtaa taloustoimiston työskentelyä ja vastaa oman tehtäväalueen kehittämisestä.

Talouspäällikön viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja riittävä työalan ja julkisen sektorin taloushallinnon tuntemus sekä riittävä kokemus esimiestehtävistä. Virassa menes-tyminen edellyttää lisäksi neuvottelu- ja yhteistyötaitoja, määrätietoisuutta, täsmällisyyttä ja jousta-vaa työotetta.

Virka kuuluu kirkon palkkausjärjestelmässä vaativuusryhmään 603. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valittavan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Virkaan valittavan tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamis-ta.

Käytämme valinnassa soveltuvuusarviointia. Hakijan tulee kutsuttaessa varautua haastatteluun ja soveltuvuusarviointiin viikolla 32.

Sähköinen hakemus tulee toimittaa 20.7.2020 klo 12.00 mennessä täyttämällä osoitteesta
www.lahdenseurakunnat.fi/info ja asiointi/avoimet-tyopaikat löytyvä hakulomake.

Tiedusteluihin vastaa hallintojohtaja puh. 044 719 1201.