(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikkö
Savon koulutuskuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 5.1.2020

Savon koulutuskuntayhtymä hakee talouspäällikköä

vastaamaan kuntayhtymän talouden ohjauksesta ja johdon strategisesta taloustuesta. Talouspäällikkö suunnittelee, analysoi, kehittää ja ohjaa kuntayhtymän taloutta.
Talouspäällikkö pitää huolen, että toiminta on tehokasta sekä yhdenmukaista kuntayhtymän prosessien ja toimintaohjeiden kanssa. Yhdessä kuntayhtymän johdon kanssa talouspäällikkö kehittää tuloksellisuutta ja tukee tulosalueita priorisoinneissa ja päätöksenteossa.

Yllä mainitun lisäksi talouspäällikön tehtävänä on

  • toimia talouspalvelujen henkilöstön esimiehenä
  • ohjata kuntayhtymän taloutta ja talousprosesseja
  • vastata talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta
  • vastata tiiminsä toimivasta yhteistyöstä kuntayhtymän muun henkilöstön kanssa
  • tuottaa talouden ennusteita ja budjetteja sekä raportoida ja analysoida kuntayhtymän taloutta
  • tuottaa kuntayhtymän johdolle talouteen liittyviä tehtäviä/raportteja/laskelmia/riskianalyysejä
  • varmistaa, että talouden hoito ja ohjaus toimii kuntayhtymän prosessien ja toimintaohjeiden mukaisesti
  • toimia yhteisten palvelujen johtotiimin aktiivisena jäsenenä


Sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemus vaativista taloustehtävistä. Esimieskokemuksen lisäksi omaat kokemusta ja ymmärrystä taloushallinnon prosesseista niin ulkoisen kuin sisäisen laskennan parista, sekä raportoinnin ja tietojärjestelmien kehityksestä. Tehtävässä menestyminen vaatii analyyttisyyttä ja tarkkuutta. Sinulla on erinomaiset kommunikaatio-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä hyvä paineensietokyky. Työskentelytyyliltäsi olet oma-aloitteinen, joustava ja vastuun kantava.

Palvelussuhteessa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun hakijan tulee esittää terveydentilaa koskeva selvitys.

Työ alkaa 1.3.2020 tai sopimuksen mukaan

Palkkaus: KVTES / Palkkatoive