(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikkö
Posion seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.10.2019

Posion seurakunnassa on avoinna määräaikainen talouspäällikön virka ajalle 1.2.2020-31.12.2020.

Viran kelpoisuusehtona on tradenomin tutkinto, aiemman opistoasteen tutkinto tai muu vastaava virkaan soveltuva tutkinto. Perehtyneisyys seurakunnan talouteen ja hallintoon katsotaan eduksi. Talouspäällikön pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat seurakunnan talouden ja siihen liittyvän hallinnon hoitaminen, seurakunnan talouskirjanpidosta vastaaminen yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa, talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelemisesta vastaaminen, palkka-asiamiehen ja työsuojelupäällikön tehtävien hoitaminen, palkka- ja henkilöstöhallinto, hautatoimeen ja kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvien tehtävien hoitaminen sekä näiden työalojen työntekijän esimiehenä toimiminen, valmistelu-,esittely-,sihteeri- ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä ja kirkkoherranviraston tehtävistä vastaaminen (Posion seurakunta kuuluu Oulun aluekeskusrekisteriin).

Viran palkkaus määritellään kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J10 –hinnoitteluryhmän mukaisesti. Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen ja hänen tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus terveydestään. Koeaika on 4 kuukautta.

Hakemukset on osoitettava Posion seurakunnan kirkkovaltuustolle  11.11.2019 klo 15  mennessä osoitteeseen Posion seurakunta, Sysitie 7, 09700 Posio tai sähköpostitse posio.seurakunta@evl.fi. Hakemukseen tulee liittää kopiot opinto- ja työtodistuksista. Lisätietoja antaa kirkkoherra Leena Pudas puh. 040- 759 4254 leena.pudas@evl.fi.