(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikkö
Polvijärven seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.8.2019

Polvijärven seurakunnassa on avoinna talouspäällikön virka 15.12.2019 lukien.

Viran kelpoisuusehtona on tradenomi tai aiemman opistoasteen tutkinto (merkonomi). Perehtyneisyys seurakunnan talouteen ja hallintoon katsotaan eduksi. Talouspäällikön pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat

  • seurakunnan talouden ja siihen liittyvän hallinnon johtaminen ja kehittäminen
  • seurakunnan talouskirjanpidosta vastaaminen yhdessä kirkon palvelukeskuksen kanssa
  • taloussuunnittelusta ja tilinpäätöksen valmistelemisesta vastaaminen
  • henkilöstöhallinnon ja palkka-asiamiehen tehtävistä vastaaminen
  • hautatoimeen ja kiinteistöjen ylläpitoon kuuluvien isännöitsijän tehtävien hoitaminen sekä näiden työalojen työntekijöiden esimiehenä toimiminen
  • kokouskutsujen, esityslistojen ja pöytäkirjojen laatiminen
  • kirkkoherranviraston tehtävistä vastaaminen toimistosihteerin loma-aikoina

 

Viran palkkaus määritellään kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J10 –hinnoitteluryhmän sisällä (2.617 – 3.620 eur/kk). Virkaan valittavan tulee olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen. Koeaika 6 kk. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttämistä.

Kirjalliset hakemukset on osoitettava Polvijärven seurakunnan kirkkovaltuustolle ja toimitettava 31.8.2019 mennessä osoitteeseen: Polvijärven seurakunta, Pappilantie 6, 83700 Polvijärvi. Hakemukseen tulee liittää kopiot opinto- ja työtodistuksista, joihin hakija haluaa vedota. Lisätietoja antavat kirkkoherra Martti Turunen, puh. 050 918 2886, sähköposti martti.t.turunen@evl.fi tai talouspäällikkö Antero Martikainen, p. 050 475 4999, sähköposti antero.martikainen@evl.fi .