(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikkö
Heinäveden seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 9.4.2019

Heinäveden seurakunnassa on avoinna talouspäällikön virka 1.6.2019 alkaen.

Viran kelpoisuusehtona on tradenomi (AMK) tai aiemman opistoasteen kaupallinen tutkinto. Lisäksi edellytetään perehtyneisyyttä seurakunnan tai muun julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. Valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa. Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Talouspäällikön pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat

 • seurakunnan talouden ja siihen liittyvän hallinnon johtaminen ja kehittäminen
 • talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen
 • taloussuunnittelusta, raportoinnista, kustannuslaskennasta sekä taloudellisten ja oikeudellisten etujen valvonnasta vastaaminen
 • henkilöstöhallinnon hoidosta vastaaminen, palkka-asiamiehen tehtävät
 • taloustoimen-, hautausmaa- ja kiinteistötoimen hallinto sekä näiden alojen työntekijöiden esimiehenä toimiminen
 • kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaiset vastuut viranhaltijapäätöksistä
 • valmistelu-, esittely ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä
 • tietohallinnosta, tietosuojasta ja sen kehittämisestä vastaaminen
 • isännöitsijä- ja rakennuttajatehtävistä vastaaminen.
 • toimii yhteistyössä kirkkoherranviraston toimistosihteerin kanssa, viraston sijaistamisissa ja lomituksissa.
 • osallistuu lähiseurakuntien taloustoimistojen ja -päälliköiden yhteistyön kehittämiseen

 

Viran palkkaus määritellään kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J 10 -hinnoitteluryhmän mukaisesti. Virkaan valitun tulee olla Suomen ev.lut. kirkon jäsen, ja esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Koeaika 6 kk. Pinta-alaltaan laajassa seurakunnassa tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Heinäveden seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 6.5.2019 klo 16 mennessä sähköpostilla osoitteeseen eero.kuikanmaki@evl.fi tai postitse osoitteeseen Heinäveden seurakunta, Vahvalahdentie 17, 79700 Heinävesi. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 16.5.2019.

Lisätietoja antavat kirkkoherra Eero Kuikanmäki, puh. 0400 476106, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Pirjo Andersin, puh. 040 5778350 ja vt. talouspäällikkö Marjatta Lehonmaa, puh. 0400 483091.