(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikkö
Pudasjärven seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.10.2018

Pudasjärven seurakunnassa on avoinna talouspäällikön virka 1.9.2019 alkaen. Virkaan valittava toimii vs. talouspäällikkönä 1.4.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Viran kelpoisuusehtona on yliopistossa suoritettu soveltuva tutkinto tai vähintään tradenomi (AMK) tai aiemman opistoasteen kaupallinen tutkinto. Lisäksi edellytetään perehtyneisyyttä seurakunnan tai muun julkisyhteisön talouteen ja hallintoon. Valittavalta edellytetään suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Arvostamme hyviä viestintä- ja vuorovaikutustaitoja.

Talouspäällikön pääasiallisiin tehtäviin kuuluvat

  • seurakunnan talouden ja siihen liittyvän hallinnon johtaminen ja kehittäminen
  • talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta vastaaminen
  • taloussuunnittelusta, raportoinnista, kustannuslaskennasta sekä taloudellisten ja oikeudellisten etujen valvonnasta vastaaminen
  • henkilöstöhallinnon hoidosta vastaaminen, palkka-asiamiehen tehtävät
  • taloustoimen-, hautausmaa- ja kiitnteistötoimen hallinto sekä näiden alojen työntekijöiden esimiehenä toimiminen
  • kirkkoneuvoston ohjesäännön mukaiset vastuut viranhaltijapäätöksistä
  • valmistelu-, esittely ja toimeenpanotehtävät hallintoelimissä
  • tietohallinnosta, tietosuojasta ja sen kehittämisestä vastaaminen
  • isännöitsijä- ja rakennuttajatehtävistä vastaaminen.

Viran palkkaus määritellään kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän J 20 -hinnoitteluryhmän mukaisesti. Virkaan valitun tulee olla Suomen ev. lut. kirkon jäsen, ja esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus. Koeaika 6 kk. Pinta-alaltaan laajassa seurakunnassa tehtävän hoito edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Pudasjärven seurakunnan kirkkoneuvostolle osoitetut hakemukset tulee toimittaa 26.11.2018 klo 15 mennessä sähköpostilla osoitteeseen timo.liikanen@evl.fi tai postitse osoitteeseen Pudasjärven seurakunta, PL 58, 93101 PUDASJÄRVI. Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun 4.12.2018.

Lisätietoja antaa kirkkoherra Timo Liikanen, p. 0408207223 tai timo.liikanen@evl.fi