(Poistunut julkaisusta)

TALOUSPÄÄLLIKKÖ
Suojelupoliisi

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2018

Haemme Suojelupoliisiin Sinua,

TALOUSPÄÄLLIKKÖ, HELSINKI

Talouspäällikön tehtävänä on Suojelupoliisin taloushallinnon johtaminen. Vastaat viraston budjetointi- ja taloussuunnitteluprosesseista, yksiköiden ja hankkeiden taloudellisesta tuesta, sekä sisäisestä ja ulkoisesta raportoinnista ja taloudellisesta seurannasta. Tehtäviisi kuuluu myös mm. taloudellinen analysointi, ohjeistusten laatiminen, investointien suunnittelu ja taloustiimin toimintojen kehittäminen. Talouspäällikön tehtävä on sijoitettu viraston sisäisten palveluiden yksikköön ja hän toimii taloushallinnon esimiehenä. 

Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kauppatieteiden maisterin tutkintoa ja vahvaa kokemusta vastaavista valtionhallinnon tehtävistä. Tehtävä edellyttää vahvaa sisäisen ja ulkoisen laskennan hallintaa ja hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Lisäksi tehtävässä tarvitaan aiempaa esimieskokemusta, erinomaisia tiimityö-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä kokonaisuuksien hallintaan. Arvostamme hankerahoituksen tuntemusta, ratkaisukeskeistä toimintatapaa, palveluhenkisyyttä, kehittämishalua ja hyviä verkostoitumistaitoja. Tehtävä edellyttää myös hyvää englannin kielen taitoa.

Nimitettävän tulee olla Suomen kansalainen ja hänestä tullaan tekemään laaja turvallisuusselvitys ja huumausainetestaus. Myös valittavan henkilön läheisestä voidaan tehdä perusmuotoinen turvallisuusselvitys. Virkaan nimittäminen edellyttää terveydellistä soveltuvuusarviota, joka toteutetaan ennen koeajan umpeutumista terveystarkastuksena viraston työterveyshuollossa. Jos terveystarkastus on suoritettu aikaisemmin vuoden sisällä, sitä ei tarvitse uusia.

Peruspalkka vaativuustasolla 40.16 on 4086,02 euroa kuukaudessa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista suoritus- ja kokemusosaa palkkausjärjestelmän mukaisesti 10–46 % peruspalkasta. Virka pyritään täyttämään 1.6.2018 alkaen. Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn ainutlaatuisessa ja kansainvälisessä työympäristössä. Henkilöstömme on motivoitunutta ja työhönsä sitoutunutta. Meillä on töissä eri alojen ammattilaisia, jotka puhaltavat yhteen hiileen. Kyvykkyytemme rakentuu osaavan henkilöstön varaan, ja siksi panostamme henkilöstön koulutukseen ja ammattitaidon jatkuvaan ylläpitoon. Suojelupoliisissa sinulla on mahdollisuus tehdä merkityksellistä työtä.

Lisätietoja rekrytoivilta esimiehiltä saat soittamalla vaihteeseemme ja ilmoittamalla työtehtävän työavaimen puh. 029 548 0131. Toivomme hakemuksia ensisijaisesti sähköisen rekrytointijärjestelmän kautta www.valtiolle.fi. Mikäli hakemuksen jättäminen sähköisesti ei ole mahdollista, sen voi toimittaa myös osoitteella Suojelupoliisin kirjaamo, PL 151, 00121 Helsinki. Hakemuksia ei palauteta.