(Poistunut julkaisusta)

Talouspäällikkö (HR+talous)
Helsingin ranskalais-suomalainen koulu

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.10.2020

Etsimme kehittämishaluista talouspäällikköä, joka ei pelkää tarttua haasteisiin! Tarjoamme itsenäisen toimenkuvan ja mahdollisuuden kehittyä mielenkiintoisten ja monipuolisten talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävien parissa. Talouspäällikön tehtäviin kuuluu talous- ja henkilöstöhallinnon johtaminen yhdessä rehtorin kanssa.
Vastuualueet koostuvat taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta ja hankintatoimesta/sopimustenhallinnasta.

Talouspäällikön vastuulla on organisaation talouden suunnittelu ja seuranta. Talouspäällikkö vastaa sisäisen laskennan järjestämisestä, budjeteista ja hankintasuunnitelmista sekä erilaisten raporttien/suunnitelmien laadinnasta valtionhallinnon prosessien ja ohjeiden mukaisesti.
Talouspäällikkö vastaa henkilöstöhallinnon prosessien järjestämisestä ja johtamisesta, sisältäen mm. palkkahallinnon tehtävät, prosessien kehittämisen, virkaehtosopimukseen liittyvän ohjeistamisen ja muita henkilöstöhallinnon prosesseja.
Lisäksi talouspäällikkö vastaa viraston hankinnoista, sisältäen mm. kilpailutukset ja sopimustenhallinnan.
Tehtävä sisältää paljon vuorovaikutusta viraston ulkopuolisten tahojen kanssa, kuten sopimuskumppaneiden ja valtion eri virastojen työntekijöiden kanssa.

Kyseessä on määräaikainen tehtävä ajalle 9.11.2020 - 30.4.2022, mahdollisuus myös pidempään jatkoon.

Rikosrekisteriote

Selvitys lasten ja nuorten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä: Valitulla on velvollisuus esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote, laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002)

Hakijalta odotamme

Tehtävä edellyttää itsenäistä työotetta ja kykyä tarkkuutta vaativaan, haasteelliseen tehtävään sekä ajantasaisia tietoja ja taitoja talous- ja henkilöstöhallintoon liittyen.

Luemme eduksi

Tehtävän hoidossa on eduksi, mutta ei välttämätöntä: kokemus virka/työehtosopimusten tulkinnasta, kokemus budjetointiprosessien/ vast. johtamisesta sekä esimieskokemus. Lisäksi hakijalla tulisi olla tehtävän hoitamista tukeva korkeakoulututkinto sekä vahvat tietotekniset taidot. Toivomme kykyä kehittää prosesseja moderneja työvälineitä ja -tapoja hyödyntäen.

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Palkkaus muodostuu tehtäväkohtaisesta palkasta ja henkilökohtaisesta palkanosasta. Alkupalkka määräytyy osaamisen / kokemuksen mukaan 3700 - 4300 € välille.

Edut

 

Tehtävässä on joustavat työajat ja osittainen etätyömahdollisuus.

Tarjoamme henkilöstöllemme vuosittain erilaisia hyvinvointiin liittyviä etuuksia, kuten ePassin, lakisääteistä kattavamman työterveyshuollon, viikottain ohjatut liikuntatunnit henkilöstölle sekä koulun tiloissa sijaitsevan kuntosalin henkilökunnan käyttöön.

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero. Hakemuksia ei palauteta.

Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun kirjaamo
Raumantie 4
00350 Helsinki