Talouskoordinaattori, varhaiskasvatuksen maksut
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.3.2020

Kuvaus tehtävästä: Sekä kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin liittyvät tehtävät sekä niiden kehittäminen. Talouskoordinaattori kuuluu varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimiin.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki, Sivistystoimi, Esikunta, Talousyksikkö

Työaika: 36 h 45 min/viikko

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulu- tai opistotasoinen tutkinto tai ammatillinen perustutkinto.

Tehtävä vaatii äidinkielentasoista suomenkielentaitoa ja tehtävässä on selviydyttävä myös englannin- ja ruotsinkielisistä asiakastilanteista. Tehtävässä edellytetään erityisesti taloushallinnon osaamista, asiakaspalvelu- ja tietotekniikkataitoja, numerotarkkuutta, nopeisiin tilanteisiin mukautuvaa työotetta sekä itsenäistä päätöksentekokykyä ja tiimityöskentelytaitoja sekä soveltuvuutta tehtävään.

Arvostamme eri järjestelmien (Tulorekisteri, Community, Kela, Väestörekisteri, Effica) ja erilaisten etuuksien tuntemusta.

Sivistystoimen esikunnan henkilöstö toimii tukena ja asiantuntijakumppanina tulosyksiköille ja johdolle palveluiden tuottamisessa espoolaisille. Vastaamme toimialan digitaalisesta kehittämisestä, lakiasioista ja luottamuselinten valmistelun koordinoinnista, talous- ja henkilöstö- ja tila-asioista, viestinnästä sekä muista toimialan yhteisistä toiminnoista. Rakennamme yhdessä espoolaista sivistystä.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot