(Poistunut julkaisusta)

Talousjohtaja
Tuusulan seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.8.2020

Talousjohtajan tehtävänä on vastata seurakunnan talous-, kiinteistö- ja hautaustoimesta, ruokataloudesta sekä henkilöstö- ja palkkahallintoon liittyvistä tehtävistä. Talousjohtaja huolehtii, että seurakunnan taloutta ja omaisuutta hoidetaan tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Hän on kiinteistöpäällikön, ylipuutarhurin, pääemännän ja taloussihteerin lähin esimies. Talousjohtaja valmistelee ja esittelee alaansa kuuluvat asiat kirkkoneuvoston kokouksessa.
Talousjohtaja toimii seurakunnan työsuojelupäällikkönä (KirVesTes luku 5 § 16) sekä seurakunnan palkka-asiamiehenä huolehtien virka- ja työehtosopimusten soveltamisesta sekä seurakunnan palveluksessa olevien henkilöiden palvelussuhteen ehtoja koskevien neuvottelujen käymisestä. Viran tehtävät on määritelty johtosäännössä.
Viran kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto, riittävä perehtyneisyys julkisyhteisön talouteen ja seurakuntahallinnon tuntemus. Eduksi katsotaan kokemus esimiestehtävistä. Virkaan valitun tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen.
Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa ja virka täytetään sopimuksen mukaan mahdollisimman pian. Valitun tulee esittää voimassa oleva lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran palkkaus on Kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukainen hinnoitteluryhmässä J50.
Haastattelut järjestetään tiistaina 15.9.2020. Osa hakijoista kutsutaan soveltuvuustestiin.
Hakuaika päättyy 8.9.2020 klo 15. Hakemukset ansioluetteloineen pyydetään toimittamaan KirkkoHR-lomakkella.

Lisätietoja antavat vs. talousjohtaja Tuija Kantanen, p. 040 571 0534, tuija.kantanen@evl.fi ja kirkkoherra Ulla Rosenqvist, p. 040 719 1419, ulla.rosenqvist@evl.fi