(Poistunut julkaisusta)

TALOUSHALLINNON OSAAJA
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 12.4.2019

Haemme hallinto-osaston talouspalveluihin

KAHTA TALOUSHALLINNON OSAAJAA

1) Maksuliikenteenhoitaja / taloushallinnon osaaja vuorotteluvapaan sijaiseksi ajalle 15.5. – 5.11.2019. Tehtävä jatkuu tämän jälkeen määräaikaisena 30.9.2020 asti, jonka jälkeen arvioimme tehtävän mahdollista vakinaistamista.

Työtehtäviin kuuluvat mm. saapuvien ja lähtevien maksujen oikeellisuudesta huolehtiminen sekä alakassojen ja kirjanpidon tilien täsmäytys tehtävät.

Tehtävässä edellytämme teoreettista taloushallinnon osaamista (merkonomin, yo-merkonomin, tradenomin tutkinto). Voit olla vastavalmistunut tai pitkän työuran omaa. Arvostamme kehittämiseen pyrkivää työotetta, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävään sisältyy varsinaisen vuorotteluvapaan sijaisuuden jatkon jälkeen asiakaspalvelutehtäviä, joissa englannin kielen osaaminen on välttämätöntä.

2) Taloushallinnon osaaja vuosiloman sijaiseksi ajalle 15.5. – 30.11.2019.

Vuosilomasijaisen tehtäviin kuuluu laskutusta ja tähän liittyvää asiakaspalvelua. Hakemamme henkilö voi olla opintojensa loppuvaiheessa oleva tai vastavalmistunut taloushallinnon ammattilaisuraa tavoitteleva. Tehtävässä menestyminen edellyttää kokemusta ja näkemystä laskutuksen hoitamisesta ja laskutusprosessien kehittämisestä. Arvostamme positiivista otetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Toimittajina on ulkomaalaisia asiakkaita, joten tehtävän hoitaminen edellyttää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Eduksi katsotaan kokemus SAP toiminnanohjausjärjestelmästä ja seurakuntatalouksien taloushallinnosta.

Tehtävien palkkaus: tehtävistä maksettava peruspalkka on 2.422,28 euroa/kk, jonka lisäksi on mahdollista saada aikaisempaan työkokemukseen perustuvaa henkilökotaista palkanlisää max. 15 % peruspalkasta.

Tehtävien koeaika on 2,5 kk.

Tehtävistä lisätietoja antaa 15. - 18.4. klo 9-13 controller Susanne Berner, p. 050 404 5384 tai sähköpostitse susanne.berner@evl.fi. 29.4-30.4. klo 10-12 talouspäällikkö Margareta Back, p 050 3608428 tai sähköpostitse margareta.back@evl.fi

Tehtäviin hakeminen tapahtuu KirkkoHR-rekrytointijärjestelmän kautta 3.5.2019 klo 12 mennessä. (Hakuaikaa jatkettu, 26.4.2019 mennessä tulleet hakemukset huomioidaan)

Hakuun liittyvät haastattelut pidetään 29.4.-8.5.2019.