(Poistunut julkaisusta)

Talousasiantuntija
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, talous- ja hallintopalvelut
Vantaan ammattiopisto Varia

Ojahaantie 5, 01600 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.06.2019 tai sopimuksen mukaan - 


Sinä taloushallinnon ammattilainen, tunnetko talouden suunnittelun, raportoinnin ja -seurannan tehtävät omiksesi? Vantaan kaupungin sivistystoimi hakee talousasiantuntijaa erityisesti ammatillisen koulutuksen kentälle. 

 Talousasiantuntijan tehtäviin kuuluvat taloussuunnitteluun, -seurantaan ja ennustamiseen sekä kustannustenlaskentaan, raportointiin ja talouden kehittämiseen liittyvät tehtävät. Talousasiantuntija kerää, luokittelee ja tuottaa rahoitus ym. säädöksien mukaista tietoa. Talousasiantuntija tuntee ajantasaisen taloustilanteen, pystyy ennustamaan taloutta sekä informoi johtoa taloudesta. Talousasiantuntija valmistelee vastuualueensa talousarvioesitykset ja käyttösuunnitelmat, seuraa suunnitelman toteutumista, huolehtii asianmukaisesta kirjanpidosta ja tarvittavista sisäisistä ja ulkoisista talousraporteista. 

Talousasiantuntijan vastuualueena on ammatillinen koulutus. Organisatorisesti talousasiantuntija sijoittuu sivistystoimen talous- ja hallintopalveluiden talousyksikköön, mutta toimii ammattiopisto Variassa. 


Vantaan ammattiopisto Varia on Vantaan kaupungin ylläpitämä nykyaikainen, monialainen ammatillista koulutusta järjestävä oppilaitos, joka toimii viidessä toimipisteessä eri puolilla Vantaata. Tehtävän pääasiallisena toimipisteenä alkuvaiheessa on Myyrmäen toimipiste (Ojahaantie 5, 01600 Vantaa). Tehtävä edellyttää liikkumista toimipisteiden välillä.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva korkeakoulututkinto

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Suomalaisen ammatillisen koulujärjestelmän sekä siihen liittyvän lainsäädännön tuntemusta, sekä ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän hyvää tuntemusta. Edellytämme myös kykyä kehittää toimintaa tavoitteellisesti ja pitkäjänteisesti, sekä hyviä yhteistyötaitoja ja tietoteknisiä taitoja.


Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Palkkaus: 3055,06 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko 


Yhteystiedot:

Vantaan ammattiopisto Varia, yhteisten palvelujen päällikkö Jenny Saarela, puh. 040 193 9048, jenny.saarela@vantaa.fi

Sivistystoimi, talouspäällikkö Irja Leikas-Nummela, puh. 050 3025187, irja.leikas-nummela@vantaa.fi


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.
Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta.