(Poistunut julkaisusta)

Talousasiantuntija, Sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.10.2019

Vantaan kaupunki, sosiaali- ja terveydenhuollon toimiala, talous- ja hallintopalvelut,
talousyksikkö

Peltolantie 2 D 3, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 09.12.2019 tai sopimuksen mukaan - 


Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimeen haetaan

Talousasiantuntijaa 

Talousasiantuntija työskentelee talous- ja hallintopalvelujen tulosalueella, talousyksikön taloussuunnittelutiimissä, yhdessä kolmen muun talousasiantuntijan kanssa. Sosiaali- ja terveystoimi vastaa kaupungin terveyspalveluista, vanhus- ja vammaispalveluista sekä perhepalveluista. Sosiaali- ja terveystoimi kehittää jatkuvasti toimintaansa ja palveluitaan. Taloudella on keskeinen rooli myös toiminnan kehittämisessä.

Talousasiantuntijan tehtävänä on tuottaa tietoa toimialan johdolle sekä tukea palvelutuotannon tulosalueita toiminnan ja talouden hallinnassa. Tehtävä tukee sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan johtamista ja taloussuunnittelua tuottamalla taloustietoa tulosalueiden strategia- ja suunnitteluprosesseihin (toiminta- ja taloussuunnitelma, talousarvio, käyttösuunnitelma sekä kuukausi- ja osavuosiraportointi).

Talousasiantuntijan vastuulla ovat:

  • talousarvion laadinta ja talouden seuranta sekä kuukausiraportointi yhteistyössä palvelutuotannon tulosalueiden ja taloussuunnittelutiimin kanssa
  • talouden ja toiminnan analysointi, laskentatehtävät sekä muut taloushallinnon tehtävät

Huom! Toteutamme ensimmäisen haastattelukierroksen videohaastatteluna. Kutsu videohaastatteluun tulee sähköpostin välityksellä.  


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva korkeakoulututkinto.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: 

  • laskentatoimen osaamista sekä kokemusta taloushallinnosta
  • Excelin ja muiden tietojärjestelmien käytön osaamista

Luemme eduksi: 

  • hyvät vuorovaikutustaidot
  • taloussuunnittelun ja –raportoinnin tuntemuksen
  • numerotarkkuuden ja rutiinien siedon, mutta toisaalta kyvyn löytää olennainen tieto suuresta tietomäärästä
  • halun ymmärtää toiminnan ja taloudellisten lukujen välinen yhteys
  • analyyttisen ajattelutavan
  • kyvyn työskennellä sekä itsenäisesti että tiimin osana

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti.

Palkkaus: 3.085,61 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 45 min/viikko, liukuva toimistotyö


Yhteystiedot:

Talouspäällikkö, Heinikainen Hanna
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.