(Poistunut julkaisusta)

Talous- ja hallintovastaava / Ekonomi- och administrationsansvarig
Suomen Purjehdus ja Veneily ry / Segling och Båtsport i Finland rf

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.6.2020

SPV hakee nyt

TALOUS- JA HALLINTOVASTAAVAA

Sinun tärkeä panoksesi järjestöllemme tulee näkymään ja tuntumaan seuraavilla alueilla:

  • Talouden ja hallinnon prosessien sujuvuutena sekä jäsenistön että toimiston arjessa
  • Miellyttävänä ja selkeänä vuorovaikutuksena SPV:n toimiston kanssa ja eri liiton tilaisuuksissa jäsenistön parissa
  • Toimintojemme taustalla olevien sovellusten ja työtapojen kehittämisenä

Tehtäviisi kuuluu talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät, liittokokouksien järjestäminen, sekä yleiset toimistotehtävät, kuten toimiston ensisijaisena kontaktina toimiminen. Hoidat myös liiton toimiston kausittaisia työtehtäviä ja osaamiseesi soveltuvia muita itsenäisiä tehtäviä.

SPV tarjoaa sinulle kiinnostavan näköalapaikan purjehduksen ja veneilyn valtakunnallisen järjestön toiminnassa osana toimistomme kymmenen asiantuntijan työyhteisöä.

Sinulla on hyvä, työhön sopiva koulutus, työkokemusta yhdistystoiminnasta ja/tai taloushallinnon tehtävistä esimerkiksi tilitoimistotyössä. Omaksut nopeasti erilaisia tietojärjestelmiä ja tunnet hyvin yleisimmät taloushallinnon järjestelmät. Veneilyharrastuksen tunteminen on tehtävässä etu, muttei välttämätöntä. Hyvät suomen- ja ruotsinkielentaidot ovat välttämättömiä, sillä liittomme on kaksikielinen.

Jos oikein tiivistäisimme odotuksemme merellisellä kielikuvalla, haemme yhdessä roolissa järjestön järjestelmistä vastaavaa ”konemestaria” ja hallinnon ja asiakaspalvelun osaavaa ”purseria”, joka on osaava, kehityshakuinen ja vuorovaikutustaidoiltaan rakentava ja myönteinen – tunnistatko jotain Sinusta tässä kuvauksessa?

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen 12.6.2020 mennessä rekry(at)spv.fi. Muistathan mainita jo sähköpostisi hakemusviestissä työkokemuksesi, kielitaitosi, koulutuksesi, ICT-osaamisesi ja mahdollisen yhdistys- ja taloushallintokokemuksesi. Haastattelut tehdään 16-18. kesäkuuta.

***

SBF söker nu en

EKONOMI- OCH ADMINISTRATIONSANSVARIG

Din viktiga insats i vår organisation kommer att synas i form av:

  • Välfungerande ekonomi- och administrativa processer i såväl medlemmarnas som kansliets vardag
  • Ett ledigt och klart samarbete inom SBF:s kansli och med medlemmarna på förbundets olika tillställningar
  • Utveckling av de program och rutiner som stöder vår verksamhet

Till dina uppgifter hör ekonomi- och personaladministration, anordnande av förbundsmöten samt allmänna kontorsuppgifter så som att fungera som kansliets primära kontaktperson. Du sköter också kansliets säsongsbetonade uppgifter och andra självständiga uppgifter beroende på ditt eget kunnande.

SBF erbjuder dig en intressant position som medarbetare i en tio personers expertorganisation inom vårt nationella förbund för segling och båtsport.

Du har en för uppgiften lämplig utbildning, arbetserfarenhet från föreningsliv och/eller ekonomiadministration, till exempel från bokföringsbranschen. Du lär dig lätt att behärska nya datasystem och har god kännedom om de vanligaste ekonomisystemen. Kännedom om båtvärlden är till fördel, men inte ett krav. Goda kunskaper finska och svenska är en förutsättning, eftersom vårt förbund är tvåspråkigt.

För att sammanfatta våra förväntningar i marina termer, söker vi i en och samma roll en ”maskinmästare” med ansvar för organisationens datasystem och en ”purser” som behärskar administration och kundbetjäning, och som är kunnig, utvecklingsinriktad, konstruktiv och positiv – känner Du igen något av Dig själv i den beskrivningen?

Sänd din ansökan med CV och löneanspråk senast 12.6 till rekry(at)spv.fi. Kom ihåg att i e-postmeddelandet nämna din arbetserfarenhet, dina språkkunskaper, din utbildning, ditt ICT-kunnande och eventuell förenings- och ekonomiadministrationserfarenhet. Intervjuer ordnas 16-18 juni.