(Poistunut julkaisusta)

Talous- ja hallintokoordinaattori
Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.5.2020

Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus hakee talous- ja hallintokoordinaattoria. Koordinaattorin keskeisiin työtehtäviin kuuluu suunnitteluprosesseihin, budjetointiin, talouden seurantaan ja raportointiin osallistuminen. Koordinaattori vastaa osto- ja matkalaskujen asiatarkastuksesta, tiliöinnin tarkastuksesta sekä yhteydenpidosta tilitoimistoon. Tehtävään valittava henkilö toimii keskeisessä roolissa organisaation henkilöstöhallinnon prosesseissa sekä henkilöstön perehdytyksessä ja ohjeistuksessa. Lisäksi hänelle kuuluu yleishallinnollisia, kuten hankintoihin ja toimitiloihin liittyviä tehtäviä.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää aiempaa kokemusta taloussuunnittelusta ja -seurannasta sekä sujuvaa suomen tai ruotsin kielen taitoa. Lisäksi edellytetään hyvää englannin kielen taitoa, vahvoja tiimityöskentelytaitoja, kykyä oma-aloitteiseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä tietoteknisiä taitoja (erityisesti vahvat Excel-taidot).

Kokemus henkilöstöhallinnon tehtävistä, Procountor-järjestelmän käytöstä, kirjanpidon ja laskentatoimen käsitteiden ymmärrys sekä kokemus kansainvälisestä, englanninkielisestä työympäristöstä katsotaan eduksi.

Vaadittava koulutus: soveltuva korkeakoulututkinto

Työsuhteen pituus ja aloitusaika: Työsuhde on määräaikainen, 2 vuotta. Työsuhteen aloitusajankohta on 27.7.2020.

Koeaika: 4 kk. Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valitun turvallisuusselvitys on hyväksytty. 

Palkkaus: Tehtävän palkkaus on 3 300 - 3 600 euroa tehtävään valittavan osaamisesta ja kokemuksesta riippuen.

Hakuaika: Vapaamuotoiset hakemukset, joiden liitteenä on CV, pyydetään lähettämään sähköpostisoitteeseen info@hybridcoe.fi viimeistään 9.6.2020.

Lisätietoja avoinna olevasta tehtävästä antaa hallintopäällikkö Ulla-Maria Wilenius, p. 040 770 7062, tiistaina 2.6. klo 15-17 ja maanantaina 8.6. klo 15-17.