(Poistunut julkaisusta)

Taivalkosken seurakunnan seurakuntapastorin virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.5.2020

Taivalkosken seurakunnassa on avoinna seurakuntapastorin virka

Virka on tällä hetkellä osa-aikainen (80 %), mutta seurakunta harkitsee sen muuttamista kokoaikaiseksi.

Taivalkosken seurakunta on noin 3500 jäsenen vireä yhteisö. Viime vuosina seurakunnassa on panostettu erityisesti jumalanpalveluselämän kehittämiseen ja seurakuntalaisten osallisuuden vahvistamiseen. Seurakunnassa on hyvät työtilat ja kannustava työyhteisö. Odotamme seurakuntapastorilta itsenäistä työotetta, motivaatiota ja kykyä kehittää seurakuntatyötä sekä taitoa toimia eri tavalla uskovien kanssa. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Viran erityisestä vastuualueesta voidaan neuvotella virkaan valitun kanssa. Aikaisemmin seurakuntapastorin tehtäväalueena on ollut kasvatustyö.

Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virantäytössä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Virkaan ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun 15.6.2020 klo 15 alkaen Taivalkoskella.

Virka täytetään sopimuksen mukaan. Kelpoisuusehtona on pappisvihkimys ja sen edellyttämät tutkinnot.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 15.6.2020 klo 14 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta. Hakemukseen liitetään omasta tuomiokapitulista saatava nimikirjanote.

Lisätiedot: kirkkoherra Tuomo Törmänen, puh. 040 848 0986 sekä vt. hiippakuntapastori Päivi Liiti, puh. 044 755 5512 Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.