(Poistunut julkaisusta)

Taivalkosken seurakunnan seurakuntapastorin (80 %) virka
Hiippakunnat, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.1.2020

Taivalkosken seurakunnassa on avoinna osa-aikainen (80%) seurakuntapastorin virka

Taivalkosken seurakunnassa on noin 3500 jäsentä. Viime vuosina seurakunnassa on panostettu erityisesti jumalanpalveluselämän kehittämiseen ja seurakuntalaisten osallisuuteen. Seurakunnassa on hyvät työtilat ja kannustava työyhteisö. Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

Viran erityisenä tehtäväalueena on kasvatustyö. Viran palkkaus sijoittuu vaativuusryhmään 601. Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa. Ennen viran vastaanottamista on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus (T-lomake) ja KL 6:33§:n mukainen rikosrekisteriote. Virantäytössä voidaan soveltaa 6 kuukauden koeaikaa.

Virkaan ilmoittautuvia pyydetään varautumaan haastatteluun 3.2.2020. Tarkempi ajankohta ilmoitetaan haastatteluun kutsuttaville erikseen. Virka täytetään 1.3.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virkaa täytettäessä otetaan huomioon myös teologian maisterit, joilla ei ole vielä pappisvihkimystä.

Kirjalliset ilmoittautumiset toimitetaan Oulun hiippakunnan tuomiokapituliin 27.1.2020 klo 15 mennessä KirkkoHR-palvelun kautta.

Lisätiedot: vs. kirkkoherra Maaria Perälä, puh. 040 0285460 sekä vs. hiippakuntapastori Päivi Liiti, puh. 044 755 5512 Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@evl.fi.