Systeemi-insinööri, laivan koneistoautomaatio

Meyer Turku Oy