(Poistunut julkaisusta)

Svensk studentpräst
Helsingfors kyrkliga samfällighet, gemensamma församlingsarbetet

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.4.2020

Är du intresserad av att jobba med studerande och unga vuxna, fördomsfritt möta människor och upptäcka ny mark i en miljö som ständigt förändras? Då är du kanske studentprästen vi hoppas på. Vi är ett team på totalt sju studentpräster med gedigen erfarenhet och bred kunskap, och vi söker nu dig som vill komplettera vårt team med dina kunskaper och din person. Vi söker dig som modigt men respektfullt möter nya människor, har ett själavårdande arbetssätt och har intresse och förmåga att utveckla det svenskspråkiga arbetet på högskolor och arbetet med unga vuxna.

Kyrkan i Helsingfors
De 20 helsingforsförsamlingarna och det gemensamma församlingsarbetet arbetar tillsammans för helsingforsarnas bästa. Det gemensamma församlingsarbetet stöder församlingarna och utför dessutom vissa specialuppgifter som man kommit överens om tillsammans. Verksamheten omspänner hela spektret för fostran, från barn och unga till unga vuxna, vi stöder de enskilda arbetsområdenas verksamhet, som bl.a. musiken, webbtjänsterna, olika evenemang, det samhälleliga arbetet, projekt, religionsdialog och arbetet på läroinrättningar. Dessutom ansvarar vi för sjukhussjälavården, familjerådgivningen, specialdiakonin och verksamheten i Kampens kapell.
Det gemensamma församlingsarbetet fungerar på svenska och finska. En del av våra uppgifter vänder sig explicit till svenskspråkiga.
Helsingfors kyrkliga samfällighets gemensamma tjänster lediganslår tjänsten som
SVENSK STUDENTPRÄST
Tjänsten tillträds 10.8.2020.
I Helsingfors samarbetar både det gemensamma församlingsarbetet och församlingarna med läroinrättningarna. Sju av det gemensamma församlingsarbetets präster jobbar som studentpräster vid yrkesskolorna, yrkeshögskolorna och universiteten. Studentprästerna verkar i en miljö som blickar framåt och där man ofta är först ute då det gäller att ta pulsen på tidens fenomen. Studentprästen samarbetar med läroanstalterna, de studerande och personalen enligt gemensamt överenskomna spelregler. Arbetet är självständigt och kräver initiativförmåga, social kompetens, spirituellt djup och ett öppet sinnelag.
I samarbete med församlingarna sköter den svenska studentprästen också arbetet bland unga svenskspråkiga vuxna, bl.a. Unga vuxna –rådet. Dessutom arrangerar den svenska studentprästen tillsammans med sina finska kolleger tvåspråkig verksamhet.
Vi förutsätter att du
• är teologie magister och prästvigd eller har behörighet för prästvigning
• känner till verksamhetsmiljön och har erfarenhet av kyrkligt arbete
• har utmärkta kunskaper i svenska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i finska
• är konfirmerad medlem av den evangelisk-lutherska kyrkan
Som merit räknas
• initiativförmåga, vidsynthet och mod att fördomsfritt möta mänskor i studievärlden
• erfarenhet av arbete i läroanstalter, med unga vuxna eller annat församlingsarbete
• erfarenhet av att ordna evenemang och att samarbeta genom nätverk
• goda kunskaper i engelska och andra språkkunskaper
• social kompetens och förmåga att samarbeta i grupp
• kompetens i själavård och krisarbete
• goda kommunikationsfärdigheter
Lön enligt kravgrupp 602. Ifall personen som väljs till tjänsten inte är prästvigd görs ett obehörighetsavdrag på lönen. Tjänsten tillträds 10.8.2020 eller enligt överenskommelse. Tjänsten har en prövotid på sex månader.
Tilläggsinformation om tjänsten ger ledande studentprästen Leena Huovinen, leena.huovinen@evl.fi, 050 301 9613 och den svenska studentprästen Andreas Lundgren, andreas.lundgren@evl.fi, 050 380 0662. En del sökande kallas till videointervju som hålls torsdagen 14.5.2020 kl. 9-15. De sökande ska också vara beredda på ett lämplighetstest.
Ansökningar endast via vårt elektroniska rekryteringsprogram. Ansökningarna jämte meritförteckning riktas till gemensamma kyrkorådet och ska sändas före 12.5.2020 kl. 15.00.