(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelupäällikkö, tonttiyksikköön
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.12.2018

Suunnittelupäällikkö, tonttiyksikköön

Työavain 4-189-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 16.01.2019 kello 15:45
Tonttiyksikkö , Tekniikantie 15 02150 ESPOO
Tekninen ja ympäristötoimi, Toimialan esikunta
Tekninen ala

Tehtävän kuvaus: Tonttiyksikkö vastaa kaupungin maanomistajatehtävistä sekä maankäyttösopimusten valmistelusta. Vuonna 2017 tonttiyksikkö luovutti maata asunto- ja työpaikkarakentamiseen yhteensä 104 000 k-m2. Tonttien ja muiden alueiden myyntitulo oli 28 milj. euroa ja vuokratulot 16 milj. euroa. Maankäyttölupia ja lyhytaikaisia vuokrauksia myönnettiin yhteensä 350 kappaletta. Vuonna 2017 hankittiin maata 29 hehtaaria 15 milj. eurolla. Neuvoteltujen maankäyttösopimusten arvo oli yhteensä 37 milj. euroa. Suunnittelupäällikkönä toimit lähiesimiehenä kymmenen hengen tiimissä. Tiimin tehtävänä on kaupungin maanhankinta, maankäyttölupien valmistelu, vuokrasopimusten hallinta ja laskutus sekä vastata yksikön maaomaisuus- ja muista paikkatietojärjestelmistä. Lisäksi vastuullesi kuuluu muita tonttiyksikön tehtäviä sovittavan työnjaon mukaan. Toimit myös tonttipäällikön ensimmäisenä sijaisena.


Kelpoisuusvaatimus: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Arvostamme kokemusta tonttiyksikön toimialaan kuuluvista tehtävistä sekä oma-aloitteellisuutta, neuvottelutaitoa, yhteistyökykyä ja valmiutta esimiestehtäviin.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Tehtäväkohtainen palkka: 4529,61 €/kk
Sopimusala: TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: 36 h 45 min


Tekninen ja ympäristötoimi luo päivittäisellä työllään asumiselle ja yrittämiselle toimivat ja viihtyisät edellytykset. Esikunta huolehtii toimialan johtamista varten tarvittavien voimavarojen suunnittelusta ja yhteensovittamisesta, yleisten linjausten ja strategioiden valmistelusta sekä yhteisistä kehittämistehtävistä. Esikunnan tehtäviä ovat mm. kehittäminen, talouden suunnittelu ja ohjaus, henkilöstöhallinto, viestintä, alueprojektit, asunto-ohjelmointi sekä asunto- ja tonttipalvelut.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Tonttipäällikkö Hilkka Julkunen
050 304 7628
hilkka.julkunen@espoo.fi