(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelupäällikkö Sivistystoimen Tilat ja alueet -yksikköön
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.12.2019

Sivistystoimen Tilat ja alueet -yksikkö edustaa sivistystoimea ja tilojen käyttäjiä tila- ja aluehankkeissa. Yksikössämme työskentelee noin 25 työntekijää erilaisissa suunnittelu- ja projektitehtävissä.

Suunnittelupäällikkö toimii sivistystoimen esikunnan Tilat ja alueet -yksikössä vastaten toiminnallisen tilasuunnittelun ohjeistuksen ja prosessien kehittämisestä. Hän osallistuu sivistystoimen toimitilahankkeiden päätöksenteon valmisteluun ja kehittämiseen.
Suunnittelupäällikkö tekee yhteistyötä sekä sisäisten (mm. tekninen ja ympäristötoimi sekä sivistystoimen tulosyksiköt) että ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Hän edustaa Espoon sivistystoimea erilaisissa tiloihin liittyvissä työryhmissä ja toimii tilakehityspäällikön sijaisena.
Suunnittelupäällikön tehtäviin sisältyy myös erikseen sovittavia vastuualueita/ suunnittelun kehittämistehtäviä.

Työpaikan nimi: Espoon kaupunki, Sivistystoimen esikunta, Tilat ja alueet -yksikkö

Työaika: 36 tuntia 45 minuuttia

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus


Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto

Tehtävässä edellytetään kokemusta sivistystoimen toiminnasta, prosessien kehittämisestä ja johtamisesta. Lisäksi edellytämme hyviä yhteistyö- ja neuvottelutaitoja sekä ratkaisu- ja kehittämiskeskeistä otetta.

Arvostamme viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, yhteistyökykyä, kykyä toimia tavoitteellisesti ja itsenäisesti, kokemusta johtamisesta sivistystoimen toimialalla sekä rakentamisen toimintaympäristön tuntemusta.