(Poistunut julkaisusta)

Suunnitteluavustaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 29.9.2020

Suunnitteluavustajan pääasiallisiin tehtäviin sisältyy mittaus- ja pohjatutkimustoimintaan liittyvien tutkimustulosten käsittelyä, tarkastusta ja piirustusten tuottamista. Tuloskäsittelijä vie tietokantoihin konsulttien ja yksikön tekemiä pohjatutkimuksia ja mittauksia tai suunnitelmapiirustuksissa olevia pohjatutkimusten tuloksia. Tehtäviin kuuluu myös maaperätulkinta, maaperä- ja rakennettavuuskartan sekä pohjatutkimusrekisterin ylläpitotehtäviä sekä rekisterissä olevien maastomittaus- ja kairaustulosten toimittamista työn tilaajille.

Työpaikan nimi: Kaupunkitekniikan keskus, geotekniikkayksikkö.

Työaika:
36 h 15 min/viikko

Sopimusala:
TS Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset:
Soveltuva ammatillinen koulutus, ammattitutkinto tai muu tehtävään soveltuva pätevyys.

Tehtävässä edellytetään:
CAD-piirto-ohjelmien (MicroStation, AutoCAD) sekä microsoft-ohjelmiston käyttökokemusta.

Arvostamme:
Kykyä yhteistyöhön ja itsenäiseen työskentelyyn, kokemusta tehtävän kuvaukseen sekä muusta geotekniikan toimialaan liittyvistä tehtävistä.

Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksen geotekniikkayksikkö huolehtii luonnonolosuhteiden ja maaperän huomioonottamisesta maankäytön suunnittelussa ja rakentamisessa siten, että rakenteet tulevat perustetuiksi luotettavasti ja taloudellisesti sekä maaperän ja luonnonvarojen järkevästä hyväksikäytöstä. Yksikkö hoitaa kaupungin geotekniset tutkimus-, suunnittelu- ja neuvontatehtävät sekä huolehtii maa- ja kallioperätietojen tuottamisesta, kokoamisesta ja tietokantojen ylläpidosta. Yksikkö suorittaa kaupungin rakennushankkeiden tarvitsemat maa- ja kallioperätutkimukset sekä maastomallimittaukset joko itse tai teettää ne alan konsulteilla.