(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelijaopettaja, yhteiskunnalliset ja ict-aineet
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 1.11.2018

Vakinainen tehtävä alkaen 02.01.2019
Hakuaika päättyy 30.11.2018  kello 16:00
Vantaan aikuisopisto, Lummetie 5 01300 Vantaa
Sivistystoimi, Suomenkielinen nuoriso- ja aikuiskoulutus
3-1087-18

Vantaan aikuisopisto on Vantaan kaupungin ylläpitämä yleissivistävän aikuiskoulutuksen oppilaitos, johon kuuluvat maamme suurimpiin lukeutuva kansalaisopisto, aikuisten perusopetus sekä aikuisten maahanmuuttajien koulutusyksikkö.

Vantaan aikuisopisto julistaa haettavaksi suunnittelijaopettajan vakituisen tehtävän. Pätevyysvaatimus on asetuksen (986/1998) mukainen. Tehtävässä tulee olla suoritettuna tehtäväalueen hoitamista tukeva korkeakoulututkinto tai tutkintojen yhdistelmä. 

Suunnittelijaopettajan vastuualueena ovat yhteiskunnalliset ja ict-aineet, ja oma opetusvelvollisuus sijoittuu näille ainealueille. Suunnittelijaopettaja vastaa oman ainealueensa pedagogisesta kehittämisestä, oppimateriaalien kehityksen seuraamisesta, hankinnoista, suunnittelusta ja jaosta, kurssitarjonnan suunnittelusta, opetuksen organisoinnista, tuntiopettajien operatiivisena lähiesimiehenä toimimisesta (rekrytointi, perehdytys, ohjaaminen ja muut lähiesimiestehtävät), talouden seurannasta, opintoneuvonnasta sekä yhteydenpidosta eri asiakasryhmiin.

Suunnittelijaopettaja suunnittelee, valmistelee, kehittää ja arvioi omaa ja tuntiopettajien opetusta, antaa opetusta ovtes:in mukaisesti, osallistuu opiston kehittämistyöhön sekä ylläpitää ja kehittää omaa ammattitaitoaan.

Palkkaus ja työaika ovat OVTES:n mukaiset. Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika. 

Kelpoisuusehto:  Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Lisäksi edellytämme: 

  • Erinomaista suomen, ruotsin ja englannin kielen taitoa
  • joustavuutta, näkemystä ja kokemusta kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä
  • positiivista ja aktiivista otetta aikuiskasvatukseen ja sen kehittämiseen
  • suunnitteluvalmiuksia, luovaa ideointikykyä ja itsenäistä työotetta
  • hyviä tietoteknisiä perusvalmiuksia

Luemme eduksi: Opiston toimintaa tukevan muun koulutuksen ja työkokemuksen (esim. esimieskokemuksen) sekä muun kielitaidon.

Työsuhteen tietoja:
Sopimusala: Opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukainen

Vantaan kaupunki on savuton työpaikka.