(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelijaharjoittelija, Kivistön asemakaavatiimi
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.1.2021

Vantaan kaupunki, Kaupunkiympäristö, Kaupunkirakenne ja ympäristö
Asemakaavoitus

Kielotie 28, 2.krs, h.239, 01300 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 07.05.2021 tai sopimuksen mukaan - 31.08.2021 (3kk)


Haemme Kivistön asemakaavatiimiin 

SUUNNITTELIJAHARJOITTELIJAA, 

kolmen kuukauden työsuhteeseen.  

 

Vantaa on uudistuva kaupunki, jonka valtteja ovat pitkä historia, erinomainen sijainti sekä asukkaiden ja ympäristön monimuotoisuus. Vantaan kaupunkirakenteen ja ympäristön palvelualueella osallistumme maankäytön strategian kehittämiseen ja toteuttamiseen laatimalla yleiskaavoja, asemakaavoja ja muita maankäytön suunnitelmia, vastaamme kaavojen hallinnollisesta käsittelystä ja seurannasta sekä resurssiviisauden tavoitteiden saavuttamisesta.  

Etsimme tiimiimme kesäharjoittelijaa, jolta odotamme kiinnostusta kaupunkisuunnitteluun, arkkitehtuuriin ja ympäristötaiteeseen. Arvostamme visuaalisuutta ja monipuolisia vuorovaikutustaitoja sekä joustavuutta, ryhmätyöskentelytaitoa ja itsenäisyyttä omien työtehtävien suunnittelussa ja hoitamisessa. Avoimuus uusille toimintamalleille ja kyky käyttää digitaalisia suunnitteluvälineitä ovat edellytyksenä työlle. 

Mahdollisia tehtäväkokonaisuuksia kesäharjoittelijalle voisivat olla esimerkiksi:  

  • Kivistön taidekaupunkiteeman tuominen tunnetuksi alueen nykyisille ja tuleville asukkaille sekä konseptiaineiston laatiminen asemakaavatöiden taideteeman pohjaksi. 

  • Oppaan tai muun visuaalisen tuotoksen laatiminen taidekaupungista, esim. kokemuksellinen taide- ja arkkitehtuuriopas tai Kivistön taidekaupunki –lautapeli. 

Määrittelemme kesäharjoittelijan tehtäväkokonaisuuden valitun henkilön opintojen ja mahdollisen aiemman työkokemuksen perusteella ja olemme kiinnostuneita oma-aloitteisuudesta tehtäväkokonaisuuden pohdinnassa. 

Tervetuloa meille töihin! Haastatteluja voimme tehdä jo hakuajan puitteissa. 

Vantaan asemakaavoituksen Kivistön asemakaavatiimi vastaa Kivistön suuralueen asemakaavoituksesta. Tiimissämme on asemakaavainsinööri, viisi asemakaava-arkkitehtia ja kaavatekninen koordinaattori. Tiimiämme vetää aluearkkitehti. Lisäksi tiimissämme on vaihtelevasti harjoittelijoita ja diplomityöntekijöitä. Tällä hetkellä haemme tiimiimme kesäharjoittelijaa. Työskentelemme hyvin tiiviisti yhdessä, mitä edistää yhteinen tiimihuoneemme Tikkurilassa, joskin tällä hetkellä työskentelemme pääasiassa etänä. 

Asemakaavatiimimme toimialueena on Kivistön suuralue, joka Kehäradan yhdistämänä liittyy Helsingin keskustaan sekä lentokentälle. Kaupunkisuunnittelun painopiste Kivistön suuralueella keskittyy Kehäradan välittömälle vaikutusalueelle: Kivistön kehittyvään keskustaan ja Vehkalan kasvavalle työpaikka-alueelle. Alueellamme sijaitsee Vantaanjokilaakson valtakunnallisesti arvokas maisema-alue ja sen lähialueet, Seutula kartanoineen sekä laajat ja yhtenäiset metsäalueet, jotka jatkuvat kaupungin rajojen yli.  

Tämän vuoden tärkein työmme on Kivistön keskustan kaavarunkotyö. Kaavarunkotyöllä visioimme Kivistön keskustaa vuoteen 2050, jolloin tulevaisuuden 45 000 asukkaan keskusta on kertaalleen rakennettu. Kaavarungolla esittelemme keskeisiä teemoja kestävän kaupungin varmistamiseksi. Yhtenä teemana tarkastelemme taiteen roolia osana kaupunkisuunnittelua. Kivistön keskustassa taidekaupunki on vahva teema, jossa ulkotilojen ja asuinkortteleiden taide sekä yhdessä tehtävä taide kaikissa muodoissaan luovat alueelle kulttuurista identiteettiä ja edistävät asukkaiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  arkkitehtuurin, maisema-arkkitehtuurin, taiteen tai muun soveltuvan alan korkeakouluopiskelija, jolla on opintoja vähintään 100op

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus (TS) mukaisesti.

Palkkaus: Palkka määräytyy suoritettujen opintopisteiden perusteella.

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 36 h 15 min/viikko 


Yhteystiedot:

Aluearkkitehti

Kujala Anna-Riitta

0503028799

anna-riitta.kujala@vantaa.fi
Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.