(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija/controller (sisäinen laskenta ja talousraportointi)
Tilastokeskus

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2018

Haemme suunnittelijaa / controlleria sisäisen laskennan ja talousraportoinnin tehtäviin.
Suunnittelijan toimenkuvaan kuuluu toiminnan suunnitteluun ja seurantaan, analysointiin, budjetointiin ja kannattavuuslaskentaan liittyviä tehtäviä. Valtionhallinnon yhteisten järjestelmien lisäksi tuotamme palveluita sisäisillä tietovarasto-, kustannuslaskenta- sekä raportointijärjestelmillä (toteutettu MS SQL Server, Analysis Services sekä Reporting Services-alustoilla). Suunnittelija vastaa näiden järjestelmien ylläpidosta ja kehittämisestä yhdessä sisäisen laskennan tiimin sekä Tilastokeskuksen tietohallinnon kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää
• soveltuvaa laskentatoimen korkeakoulututkintoa,
• aikaisempaa kokemusta vastaavista tehtävistä,
• hyviä tietoteknisiä valmiuksia, mm. SQL-osaamista sekä
• käyttökokemusta raportointijärjestelmistä/BI-osaamista
• kokemusta EU-rahoitteisten projektien talousraportoinnista.

Lisäksi toivomme hakijalta oma-aloitteista, innostunutta ja huolellista työotetta sekä kykyä oppia uusia asioita nopeasti. Toivomme hakijalta myös hyviä yhteistyötaitoja sekä kykyä dokumentoida työprosesseja, kouluttaa ja laatia ohjeistuksia.

Työssä tarvittava kielitaito

Tehtävän hoito edellyttää erinomaista suomen kielen ja riittävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävässä tarvitaan lisäksi hyvää englannin kielen taitoa.