(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija
Jyväskylän yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.9.2020

Jyväskylän yliopiston 2600 asiantuntijan ja 14 700 opiskelijan ihmisläheisestä yhteisöstä jokaisen on helppo löytää paikkansa. Tavoitteenamme on hyvinvoiva ja osaava ihminen. Meille on tärkeää, että yhteisömme jäsenet voivat hyvin ja heillä on mahdollisuudet kasvaa ja kehittyä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta. Kaunis puistokampuksemme sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Yliopisto on Keski-Suomen kolmanneksi suurin työnantaja.


Tule meille


suunnittelijan tehtävään asiakaspalvelutiimiimme 1.12.2020 alkaen toistaiseksi


Avoimen tiedon keskus (Open Science Centre) tallentaa, tuottaa ja välittää tietoa edistääkseen yliopistoyhteisön tiedonkäyttöä sekä tieteellisen tiedon leviämistä yhteiskuntaan. Yliopiston kirjasto ja tiedemuseo muodostavat Avoimen tiedon keskuksen.


Suunnittelijan tehtävänä on suunnitella ja koordinoida asiakaspalvelujen kokonaisuutta sekä osallistua palvelujen kehittämiseen. Keskeistä tehtävässä on vastata palvelujen päivittäisestä sujuvuudesta ohjaamalla ja tukemalla palvelutoimintaa. Tehtäviin kuuluvat myös asiakasohjaukset ja -koulutukset sekä verkkoviestintä. Suunnittelija työskentelee lähi- ja etäpalveluissa ja osallistuu tarvittaessa tiimin muihin tehtäviin.


Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytetään soveltuva korkeakoulututkinto, informaatiotutkimuksen aineopinnot, hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, erinomaisia tieto- ja viestintäteknisiä taitoja sekä kirjastojärjestelmien tuntemusta. Eduksi katsotaan kokemus kirjastojen asiakaspalvelun vastuutehtävistä, yliopistomaailman tuntemus sekä tietämys avoimen tieteen periaatteista. Tehtäväkokonaisuuden hoidossa edesauttavat hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot, joustavuus, kyky toimia aloitteellisesti yliopistoyhteisössä sekä oman työn ja osaamisen jatkuva kehittäminen.


Tehtävässä pääset osaksi innostavaa työyhteisöä, jossa tukenasi on laaja asiantuntijoiden verkosto. Monipuolinen henkilöstökoulutuksemme tarjoaa sinulle mahdollisuuden oman osaamisesi kehittämiseen. Huolehdimme hyvinvoinnistasi tarjoamalla sinulle hyvän työterveyspalvelun ja huippuluokan liikuntapalvelut ja -edut. Voit käyttää työajastasi kaksi tuntia viikossa liikunnan harrastamiseen. Liukuva työaika ja mahdollisuus osittaiseen etätyöhön tukee työn ja vapaa-ajan välistä tasapainoa.


Palkkauksessa noudatamme yliopistojen työehtosopimuksen mukaista palkkausjärjestelmää, jossa tehtävä sijoittuu muun henkilöstön vaativuustasolle 8. Lisäksi maksetaan henkilökohtaista palkanlisää. Kokonaispalkka työsuhteen alkaessa on noin 2800 - 3100 euroa riippuen osaamisestasi ja aiemmasta kokemuksestasi.


Tehtävään ensimmäistä kertaa valittaessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.


Lisätietoja antavat: asiakaspalvelutiimin vetäjä, informaatikko Nina Kivinen, puhelin: 040 805 3800, sähköposti nina.k.s.kivinen@jyu.fi ja kirjastotoimintojen päällikkö, toimistopäällikkö Marjut Virkkunen, puhelin: 050 581 8354, sähköposti marjut.virkkunen@jyu.fi .


Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:


1) Hakemus


2) Ansioluettelo (cv)


3) Muu liite, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään.


Hakemus tulee jättää viimeistään 21.10.2020 sähköisellä hakulomakkeella.
<!--?xml:namespace prefix = "o" ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /-->