(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija
Aalto-yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.6.2019

Aalto-yliopisto on rohkeiden ajattelijoiden yhteisö, jossa tiede ja taide kohtaavat tekniikan ja talouden. Tunnistamme ja ratkaisemme yhteiskunnan suuria haasteita ja rakennamme innovatiivista tulevaisuutta. Yliopistossa on kuusi korkeakoulua, lähes 11 000 opiskelijaa ja lähes 400 professoria.

Haemme Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakouluun Oppimispalveluihin

Kandidaattiohjelman suunnittelijaa

määräaikaiseen tehtävään 1.8.2019 – 31.7.2021.

Tuo osaamisesi kandidaattiohjelmamme opiskelijoiden ja opettajien tueksi


Suunnittelijana tuet opiskelijoita ja professoreita yhteisen päämäärän, opintojen edistymisen ja hyvän opiskelukyvyn, saavuttamisessa Aalto-yliopistossa. Toimit kandiohjelman johtajan ja pääaineiden vastuuprofessoreiden työparina ohjelman ja pääaineiden kehittämis- ja seurantatyössä. Tehtäviisi kuuluu opetussuunnitelman valmistelua yhteistyössä pedagogisten asiantuntijoiden kanssa. Vastaat myös opiskelijoiden opintojen edistymisen seuraamisesta ja tukemisesta.

Tehtävässäsi huolehdit yhdessä tiimisi kanssa kandidaattiopiskelijoiden neuvonnasta ja ohjauksesta. Vastuullesi kuuluu uusien kandidaattiopiskelijoiden perehdytys opintoihin ja opintojen suunnitteluun sekä kandidaattiopiskelijoiden johdantokurssien järjestäminen. Käsittelet kandidaattiopiskelijoiden opintoihin liittyvät hakemukset ja ohjaat opiskelijoiden opintoja ryhmämuotoisesti sekä henkilökohtaisesti.

Koordinoit korkeakoulun opetussuunnitelmien valmistelua, tuet työskentelyä ohjelmissa ja toimit opetussuunnitelma-asioiden esittelijänä. Suunnittelijana toimit yliopistotason opiskelijapalveluiden matriisityöryhmässä korkeakoulusi edustajana.

Toimit tiimin esimiehenä ja vastaat opiskelijoiden päivittäisten palveluiden järjestämisestä ja prosessien kehittämisestä. Tehtävä vaatii kykyä tulkita tutkintosääntöä ja muuta ohjeistusta sekä näiden soveltamista käytäntöön.


Tehtävässä menestyminen edellyttää


• itsenäistä, täsmällistä ja oma-aloitteista työskentelyotetta
• hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
• kykyä hallita kokonaisuuksia ja organisoida sekä omaa, että ryhmän työskentelyä
• ratkaisulähtöistä työotetta
• sujuvaa englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa
• ylempää korkeakoulututkintoa


Hyvä ruotsin kielen taito, esimieskokemus sekä Aalto-yliopiston organisaation tuntemus katsotaan eduksi. Tehtävän palkkaus määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti. 

Jos innostuit ja uskot olevasi hakemamme henkilö, joka saattaa huomisen muutoksentekijät tulevaisuuden polulle, toimi pian. Hakuaikaa on 23.6. asti ja haastattelut tehtävään järjestetään 26.-27.6. Hae tehtävää lähettämällä vapaamuotoinen hakemuksesi ja CV:si sähköisen Aallon rekrytointijärjestelmän kautta.


Lisätietoja tehtävästä antaa 12.-14.6.2019 Riikka Leikola, riikka.leikola@aalto.fi 050 5122596 ja 17.-20.6.2019 Perttu Puska, perttu.puska@aalto.fi, 050 3707 698.