(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija
Taideyliopiston Kuvataideakatemia

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.8.2018

TAIDEYLIOPISTON KUVATAIDEAKATEMIA hakee

Suunnittelijaa sijaisuuteen 1.10.2018-31.5.2021

Suunnittelija työskentelee osana Kuvataideakatemian opintopalvelutiimiä ja vastaa erityisesti Kuvataideakatemian opetuksen suunnitteluprosessista ja opiskelijan opintopolun kehittämisestä tiiviissä yhteistyössä Kuvataideakatemian opetushenkilökunnan ja opetuksen tukipalveluiden kanssa. Suunnittelijan tehtävänä on myös kehittää opetuksen suunnittelua ja aikataulutusta yhteistyössä Taideyliopiston muiden akatemioiden ja Avoimen kampuksen kanssa. Suunnittelija toimii Kuvataideakatemian akateemisen neuvoston sihteerinä sekä projektipäällikkönä syksyllä 2018 käynnistyvässä Kuvataideakatemian opetussuunnitelmien uudistamistyössä. Tehtävään kuuluu myös Kuvataideakatemian opetusaikataulujen kehittäminen (lukujärjestystyö), henkilökohtaisten opintosuunnitelmien prosessin tukeminen ja opetuksesta annettavan palautteen prosessin kehittäminen. Lisäksi suunnittelija vastaa maisterin opinnäyteprosessista ja sen kehittämisestä sekä viivästyneiden opiskelijoiden tuesta. Tehtävään voi kuulua lisäksi muita opintopalveluiden tehtäviä.

Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, yliopiston opintohallinnon hyvää tuntemusta, nykytaiteen tuntemusta ja kiinnostusta nykytaiteen opetukseen ja tutkimukseen, kokemusta opetuksen suunnitteluprosessista sekä erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa sekä ruotsin kielen taitoa. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia organisointi-, yhteistyö- ja viestintätaitoja, vastuunottokykyä ja itsenäistä työotetta.

Työsuhteessa on kuuden kuukauden koeaika.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun kuin opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuuskehikon tasoon 9-10. Tämän lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva palkanosa.

Tehtävä on sijaisuus ja täytetään ajalle 1.10.2018 – 31.5.2021.

Hakemukset liitteineen (yhtenä pdf-tiedostona) toimitetaan sähköisesti 23.8.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen kuva.kirjaamo@uniarts.fi.

Tiedusteluihin vastaa opintopäällikkö Pinja Metsäranta, puh. 050 339 8026, pinja.metsaranta@uniarts.fi