(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä täydennyskoulutus
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 28.3.2018

OULUN NORMAALIKOULUSSA on haettavana 1.8.2018 alkaen seuraava määräaikainen työsopimussuhteinen tehtävä: 

SUUNNITTELIJA, tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoiminta sekä täydennyskoulutus 

Työsuhde täytetään määräaikaisena alkaen 1.8.2018 ja päättyen 31.7.2020.

Tehtävään valittavan henkilön toimenkuvan keskiössä ovat tutkimus-, kokeilu- ja kehittämistoimintaan liittyvien hankkeiden sekä täydennyskoulutuksen (ml. koulutusvienti) suunnittelu, valmistelu ja koordinointi. Tehtäviin sisältyy myös vastuuta harjoittelukoulun viestinnästä (mm. verkkojulkaiseminen). Suunnittelijan työhön sisältyy tarvittaessa myös opetusta sekä toimimista kouluttajana, vierailuryhmien opastamista ja rehtorin määräämiä muita tehtäviä. Koulumaailman tunteminen on eduksi työtehtävien hoitamisessa. Kaikissa harjoittelukoulun tehtävissä valituille henkilöille voidaan osoittaa opettajan­koulutukseen ja sen kehittämiseen liittyviä tehtäviä, ml. osallistuminen opiskelijavalintoihin. 

Valittavalta henkilöltä edellytetään tehtävän hoitamiseen soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa. Kelpoisuus toimia opettajana perusasteella / lukiossa luetaan hakijalle eduksi. Valittavan henkilön tulee olla aloitteellinen, yhteistyökykyinen, ammatillisesti sitoutunut ja joustava. Tehtävään valittavalta edellytetään hyvää tieto- ja viestintäteknistä osaamista, hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyvää englanninkielen käyttötaitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi. 

Tehtävän tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen muun henkilökunnan palkkausjärjestelmän vaativuustason 8-9 perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote. 

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot. Hakemukset osoitetaan Oulun yliopistolle ja pyydetään lähettämään liitteineen sähköistä hakulomaketta käyttäen.

Hakuaika päättyy 19.4.2018.

Lisätietoja: Johtava rehtori Kari Kumpulainen, p. 0294 48 3772, kari.kumpulainen(at)oulu.fi