(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta / Digital Education For All -hanke
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.6.2018

Haemme nyt suunnittelijaa tietojenkäsittelytieteiden opetuksen kehittämishankkeeseemme, joka tuottaa digitaalista oppimateriaalia ja kouluttautumismahdollisuuksia yhteistyössä muiden suomalaisten korkeakoulujen kanssa. 

Hankkeen suunnittelijana tulet työskentelemään osana tiimiä, joka kehittää olemassa olevia tietojenkäsittelytieteen kursseja verkkokurssimuotoon sekä osallistuu tutkinto-ohjelman kehittämiseen ja opiskelupolkujen yhtenäistämiseen hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen välillä. Päivittäisiin tehtäviisi tulee kuulumaan oppimateriaalien luomista ja muokkaamista digitaalisen oppimisympäristön vaatimuksiin yhdessä kurssien opettajien kanssa, opintokokonaisuuksien sisältöjen koordinointia muiden yliopistojen edustajien kanssa sekä muita vastaavia hankkeen tavoitetta edistäviä tehtäviä. 

Hakijalta edellytetään soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa ja kiinnostusta opetuksen kehittämiseen sekä oppimista edistäviä uusia teknologioita kohtaan. Tehtävässä menestyminen vaatii kykyä itsenäiseen työskentelyyn, yhteistyökykyä ja tuloshakuista toimintaa. Kokemus opetusalalta, koulutusteknologioista, mediatuotannosta ja/tai tietojenkäsittelyalalta katsotaan eduksi. Tehtävä edellyttää hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, sillä kohteena olevat kurssit ja oppisisällöt ovat suomeksi ja yhteistyö muiden hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa hoidetaan suomeksi, mutta myös englanninkielisen oppimateriaalin käsittely ja tuottaminen on hankkeen tavoitteiden piirissä. 

Tehtävä täytetään 1.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan, ja se on määräaikainen 31.12.2020 saakka. Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa. 

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 6.8.2018. Liitä hakemukseen vapaamuotoinen motivaatiokirje ja ansioluettelosi. 

Lisätietoja tehtävästä antaa yliopisto-opettaja Jouni Lappalainen (Jouni.Lappalainen(at)oulu.fi).