(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija, Tellus Innovation Arena
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.11.2018

Oulun yliopistossa on haettavana määräaikainen

Suunnittelijan tehtävä

Oulun yliopiston Tellus Innovation Arena on inspiroiva, avoin ja monikäyttöinen tila- ja toimintakokonaisuus oppimiselle, yhteistyölle ja yrittäjyydelle. Se toimii yliopistoyhteisön, yrityksien ja sidosryhmien kohtaamispaikkana ja monialaisen yhteistyön alustana. Tellus koordinoi ja toteuttaa innovaatiotoimintaa ja yrittäjyyttä edistäviä ja tukevia toimintoja koko yliopistoyhteisössä.

Haemme suunnittelijaa määräaikaiseen työsuhteeseen yrittäjämäisen yliopiston kehittämisen tehtäväkenttään sijoittuviin työtehtäviin. Suunnittelijan tehtävä kohdistuu ensisijaisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta-kärkihankkeen työtehtäviin. Työtehtävää toteutetaan Tellus Innovation Arenan tiimissä tiiviissä yhteistyössä hankkeessa mukana olevien muiden suomalaisten korkeakoulujen kanssa.

Työtehtäviin kuuluvatopintojen hyväksilukua valtakunnallisesti yhdistävän digityökalun kehittäminen osana kansallista tiimiä. Lisäksi työtehtäviin kuuluu työskentely Yrittäjyyden toimintaympäristöt-hankkeessa, missä tavoitteena on integroida yrittäjämäistä toimintaa korkeakouluihin, mm. opetussuunnitelmien kehittämiseen ja käytännön opintojaksoihin. Työhön liittyy myös viestintä- ja markkinointitehtäviä sekä toiminnan suunnittelun ja tapahtumien järjestämisen tehtäviä. Työhön voi ajoittain liittyä myös muita Oulun yliopiston yrittäjyyden ja yritysyhteistyön tehtäviä.

Tehtävä edellyttää erinomaisia yhteistyö-, vuorovaikutus- ja organisointitaitoja sekä innostunutta yrittäjämäistä työotetta. Monialaisen työskentelytavan tuntemus ja taito työskennellä dynaamisessa ympäristössä kansainvälisen tiimin jäsenenä ovat välttämättömiä ja kokemus näistä katsotaan hakijalle eduksi. Tehtävä edellyttää erinomaista kirjallista ja suullista viestintätaitoa sekä suomen että englannin kielellä. Korkeakoulujen yrittäjyyden toiminnan ja toimintaympäristön tuntemus on hakijalle eduksi. Valittavalta hakijalta edellytämme ylempää korkeakoulututkintoa soveltuvalta alalta.

Työtehtävä on kokoaikainen ajanjaksolle 1.12.2018 - 31.12.2019. Tehtävään sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävän palkkaus sijoittuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 8-9.  Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakemus liitteineen ja suosituksineen pyydetään jättämään sähköistä hakulomaketta käyttäen. Hakuaika päättyy 12.11.2018.

Lisätietoja Oulun yliopistosta www.oulu.fi ja Tellus Innovation Arenasta www.oulu.fi/tellusarena sekä työtehtävästä antaa Tellus Innovation Arenan suunnittelija Nina Jackson nina.jackson(at)oulu.fi ja kehittämispäällikkö Simo Kekäläinen simo.kekalainen(at)oulu.fi