(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija Sotetin talousyksikköön
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.8.2020

Tehtävän kuvaus:
Espoon sosiaali- ja terveystoimen esikunnan talousyksikköön haetaan suunnittelijaa vakituiseen työsuhteeseen 1.10.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Suunnittelijan vakanssi sijoittuu talousyksikön laskentatiimiin. Suunnittelijan tehtävät keskittyvät suunnitelmien mukaan aloituksesta noin kaksi vuotta projektiluontoisesti perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosalueelle vammaispalveluihin. Vammaispalvelujen tehtäväkokonaisuus projektoidaan erikseen.

Suunnittelijan tehtävät esikunnassa keskittyvät seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
- järjestämisen tapojen taloudellinen asiantuntijuus ja tuki toimialalla (esim. oma, osto, palveluseteli, laskenta, vertailut, selvitykset, analyysit)
- toimialan hankintojen taloussuunnittelu ja -asiantuntijuus, ostopalvelujen hallinnan tuki, raportointi ostoista, yhteistyö toimintoihin ja hankintakeskukseen, talouspalveluihin
- palvelusetelien talousasiantuntijuus, palvelusetelien hallintamalli, sääntökirjojen laadinta palvelualueiden kanssa
- yhteisten talouden toimintamallien ja prosessien luominen toimialalle em. koskien

Arviolta vuosien 2020-2022 aikana suunnittelija tukisi palvelujen kustannustehokkuutta vammaispalveluissa. Tehtävinä olisivat mm.:
- tukea palvelualueen päälliköitä toiminnan ja talouden hallinnassa ja johtamisessa sekä johtoryhmätyöskentelyyn osallistuminen
- analysoidun tiedon tuottaminen (mm. laskelmat ja kustannusanalyysit)
- vammaispalvelujen laskutuksen hallinta ja seuranta
- vaihtoehtoisten järjestämistapojen taloudellinen arviointi
- perintä- ja korvausprosessien valmistelu yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, tulojen seuranta

Työpaikan nimi: Sotet talousyksikkö/laskentatiimi (Otaniemi, Tekniikantie 15), alkuun projektina perhe- ja sosiaalipalvelut/vammaispalvelut (työpiste Otaniemi, Tekniikantie 15)

Työaika: 36 h 15 min viikossa

Sopimusala:
KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Kelpoisuusvaatimukset: Soveltuva korkeakoulututkinto

Suunnittelijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, valmiutta laajojen asiakokonaisuuksien ja niiden suhteiden ymmärtämiseen ja haltuunottoon, kirjanpidon ymmärrystä, talousosaamista sekä numerotarkkuutta. Suunnittelijalta edellytetään kykyä vaativaan ja tulokselliseen itsenäiseen asiantuntija- ja projektityöhön. Työn luonne edellyttää myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä verkostomaisen työskentelytavan hallintaa.

Arvostamme: eduksi luetaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tuntemus sekä kokemus vastaavista tehtävistä. Eduksi luetaan myös tehtäväalaan liittyvä prosessiosaaminen.

Etsimämme henkilö on yhteistyötaitoinen sosiaali- ja terveydenhuollosta kiinnostunut talouden asiantuntija, joka tuntee hyvin numerot ja talouden prosessit, mutta jolla on lisäksi hyvät valmiudet ottaa haltuun palvelusubstanssi siltä osin kuin se työn menestyksellisen hoitamisen kannalta on tarpeen.

Työtavoiltaan etsimämme suunnittelija on vastuullinen, aloitteellinen ja tuloksellinen, ja hänellä on kyky siirtää suunnitelmat käytäntöön yhdessä yhteistyökumppanien ja sidosryhmien kanssa.

Haastattelupäivät alustavasti:
27.8. aikavälillä 9-12
28.8. aikavälillä 9-12
2.9. aikavälillä 14-16


Sosiaali- ja terveyspalvelut

Tehdään yhdessä hyvinvoiva Espoo! Tule mukaan tekemään ja kehittämään laadukkaita asiakas- ja perhekeskeisiä sosiaali- ja terveyspalveluja. Autamme espoolaisia rakentamaan sujuvaa arkea, tervettä elämää, hyvinvointia ja onnellisuutta.

Asiakaskuntaamme kuuluu kaupunkilaisten koko kirjo vastasyntyneistä yli satavuotiaisiin. Meille on tärkeää, että kaikenikäiset espoolaiset voivat asua turvallisesti kotona tai kodinomaisissa palveluissa.

Espoon sosiaali- ja terveyspalveluissa työskentelee lähes 4000 ammattilaista.

Tarjoamme sinulle kannustavan työympäristön, jossa on erinomaiset mahdollisuudet työskennellä ja kehittyä Haluamme, että viihdyt Espoossa ja pääset kehittymään maan parhaiden osaajien joukossa. Tervetuloa joukkoomme! Työyhteisöissämme noudatetaan seuraavia pelisääntöjä: www.espoo.fi/pelisaannot