(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija, LUMA2020-ohjelma
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 24.6.2019

Oulun yliopiston koulutuspalvelut hakee nyt

SUUNNITTELIJAA

määräaikaiseen projektiluontoiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2019-31.12.2020.

Suunnittelija työskentelee koulutuspalvelut-yksikössä tiiviissä yhteistyössä Oulun yliopiston LUMA-keskuksen (https://ouluma.fi/) kanssa.

LUMA-keskus Suomi toteuttaa valtakunnallisen, matemaattis-luonnontieteellisten aineiden (LUMA-aineiden) opetuksen ja oppimisen kehittämisen toimenpideohjelman LUMA2020 opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) tilauksesta ja rahoituksella vuosina 2019–2020. LUMA2020-ohjelman päämääränä on kehittää

  1. lasten ja nuorten formaalia opetusta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle,
  2. lasten, nuorten ja perheiden vapaa-ajan non-formaalia/informaalia tiede- ja teknologiakasvatustoimintaa sekä
  3. eri asteilla varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen kasvatus-/opetushenkilöstön osaamista.

Ohjelmaan valitaan mukaan eri kouluasteilta oppimisyhteisöjä, joiden kanssa muodostetaan kehittämisen tavoitteet ja testataan yhdessä oppimisyhteisöille uusien pedagogisten ratkaisujen käyttöönottoa. Kehittämistyössä oppimisyhteisöt toteuttavat StarT-ohjelmaa (https://start.luma.fi/).

LUMA2020-ohjelman (ja StarT:in) kehittämisteemat ovat:

  1. Kestävä kehitys (mm. ilmastonmuutos, kiertotalous)
  2. Matematiikkaa ympärillämme (mm. taide ja tilastot)
  3. Teknologia ympärillämme (mm. liikkuva laite, tekoäly, robotiikka)
  4. Minun LUMAni (vapaavalintainen teema, joka linkittyy kuitenkin LUMA-aineisiin)

Suunnittelijan tehtäviin sisältyy 80 %:n työajalla LUMA2020-ohjelman käynnistäminen, toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen sekä neljän yllämainittuihin teemoihin liittyvän valtakunnallisen tiimin toimintaan osallistuminen. 20 % työajastaan suunnittelija tekee muita koulutuspalveluiden suunnittelijan tehtäviä, kuten osaamismerkkien käyttöönoton suunnittelua ja Kappas-hankkeessa avustamista.

Vaadittu osaaminen ja kokemus:

Suunnittelijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä luonnontieteen ja pedagogisia opintoja. Eduksi katsotaan toisen asteen koulutuksen, perusopetuksen ja/tai varhaiskasvatuksen tuntemus. Lisäksi eduksi katsotaan oppimisen ja opetuksen kehittämiseen, tiede- ja teknologiakasvatukseen ja opettajien täydennyskoulutuksiin liittyvä kokemus sekä verkkopedagoginen osaaminen.

Tehtävässä menestyminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta ja organisointitaitoja. Suositeltavaa on työkokemus vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä. 

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuusasteikon tasolle 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hae tehtävää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 4.8.2019.

Tehtävä täytetään 1.9.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävään sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtaja Vesa-Matti Sarenius, vesa-matti.sarenius (at) oulu.fi ja suunnittelija Kati Kyllönen, kati.kyllonen (at) oulu.fi.