(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija, koulutuspalvelut
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.10.2019

Oulun yliopiston koulutuspalvelut hakee nyt määräaikaista suunnittelijaa aikavälille 1.1.2020 - 31.12.2020 hoitamaan valtakunnallisen DigiCampus-hankkeen osahankkeen “Pedagogis-digitaaliset tukipalvelut” tehtäviä. Suunnittelija sijoittuu yhteisten palveluiden opetuksen tuki -prosessiin.

Pääasialliset työtehtävät:

Osahankkeessa on luotu korkeakoulujen yhteinen pedagogis-digitaalinen tukipalvelumalli. Avoinna olevaan tehtävään kuuluu

  • tukipalvelun käytännön työn hoitaminen: tukipalvelut valtakunnallisen service desk -palvelun kautta puhelimitse, palveluportaalissa ja chatissa teknisissä ja pedagogisissa haasteissa eri korkeakoulujen opettajille ja opiskelijoille
  • tukipalvelumallin kehittämiseen osallistuminen valtakunnallisessa yhteistyössä
  • valtakunnallisten teknis-pedagogisten koulutusten suunnittelu ja toteutus
  • valtakunnallisen palveluportaalin sisällön kehittäminen ja ohjemateriaalien tuottaminen
  • valtakunnallisen tukipalvelun hyödyntämisen edistäminen Oulun yliopistossa.

Vaadittu osaaminen ja kokemus:

Suunnittelijalta edellytetään korkeakoulututkintoa. Lisäksi edellytetään hyvää yliopisto-organisaation, eri asiakasryhmien ja koulutuksen palveluiden tuntemusta sekä hyvää suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa.

Tehtävän hoitamisessa edellytyksenä on Moodlen hyvä tuntemus niin teknisten kuin pedagogisten mahdollisuuksien näkökulmasta sekä korkeakoulujen sähköisten taustajärjestelmien ja niiden toiminnan tuntemus. Eduksi katsotaan robotiikan ja tekoälyn mahdollisuuksien ymmärrys.

Tehtävässä menestyminen edellyttää palveluasennetta, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, yhteistyökykyä sekä aktiivisuutta ja joustavuutta sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Suositeltavaa on työkokemus vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä. 

Palkkaus:

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuusasteikon tasolle 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hakeminen:

Hae tehtävää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 31.10.2019.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian, viimeistään 1.1.2020 alkaen.

Lisätietoja tehtävästä antavat kehittämispäällikkö Tytti Tenhula (tytti.tenhula(at)oulu.fi) ja suunnittelija Tiina Vertanen (tiina.vertanen(at)oulu.fi).