(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija, koulutuspalvelut
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.9.2018

Yksikkö: koulutuspalvelut, yhteiset palvelut, suunnittelija sijoittuu opetuksen tuki -prosessiin.

Pääasialliset työtehtävät:

Suunnittelija työskentelee koulutuspalveluiden johtajan ja opetuksen tuki -tiimin kanssa. Hänen tehtäviään ovat erityisesti opetussuunnitelmatyön tukeen, opetuksen pedagogiseen ja teknologiseen tukeen sekä laatu- ja palautejärjestelmään kuuluvat suunnittelu-, kehittämis- ja tukitehtävät. Suunnittelija toimii Palaute- ja Arvo-järjestelmien pääkäyttäjänä. Suunnittelija auttaa myös muun opetusta koskevan datan seurannassa ja raportoinnissa. Suunnittelija osallistuu palveluiden kehittämistehtäviin prosessinomistajan apuna.

Vaadittu osaaminen ja kokemus:

Suunnittelijalta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa sekä pedagogisia opintoja. Lisäksi edellytetään hyvää yliopistotason kokonaisymmärrystä koulutuksen ja opiskelun palveluista, eri asiakasryhmien tuntemusta sekä erinomaista suullista ja kirjallista suomen ja englannin kielen taitoa. Eduksi katsotaan tieto- ja viestintätekniikan taidot.

Tehtävässä menestyminen edellyttää koulutuksen prosessien tuntemusta, palveluasennetta, oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta, yhteistyökykyä sekä aktiivisuutta ja joustavuutta sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Suositeltavaa on työkokemus vastaavanlaisista asiantuntijatehtävistä.  

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuusasteikon tasolle 9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on korkeintaan 46,3% tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Hae tehtävää sähköistä hakulomaketta käyttäen viimeistään 14.10.2018.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian, viimeistään 1.12.2018 alkaen. Tehtävässä sovelletaan 6 kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtaja Vesa-Matti Sarenius, vesa-matti.sarenius (at) oulu.fi.