(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija, kasvatustieteiden tiedekunta
Oulun yliopisto

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.5.2018

Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana seuraava tehtävä:

Suunnittelijan määräaikainen tehtävä

Tehtävä liittyy kaksivuotiseen OPH:n rahoittamaan opettajien täydennyskoulutushankkeeseen ”Lukeminen lentoon, kirjoittaminen kiitoon - opettajien 15 op pedagoginen täydennyskoulutus”. Hankkeessa toteutetaan 15 opintopisteen laajuinen valtakunnallinen verkkokoulutus, jonka kohderyhmänä ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukio- sekä ammatillisen opetuksen opettajat.

Tehtäviin kuuluvat hankkeen:

 • sisällöllinen koordinointi, organisointi ja asiantuntijana toimiminen
 • luku- ja kirjoitustaidon opetuksen ja täydennyskoulutuksen kehittäminen
 • verkko-opintojen suunnittelu ja kehittäminen
 • opetus- ja ohjaustehtävät sekä sisällöntuotanto verkkokoulutuksissa
 • verkostoyhteistyö ja osallistuminen verkostopalavereihin 

Suunnittelija toimii osana Oulun yliopiston hanketiimiä, joka organisoi, suunnittelee ja toteuttaa hankkeen koulutukset. Tiimissä pääsee kehittämään luku- ja kirjoitustaidon opetusta ja täydennyskoulutusta yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää:

 • suoritettuja ylempää korkeakoulututkintoa ja opettajan pedagogisia opintoja
 • opetussuunnitelman tuntemusta vähintään jollakin seuraavista koulutusasteista: varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus tai lukio
 • käytännön työkokemusta opetustyöstä
 • innostusta luku- ja kirjoitustaidon opetuksen kehittämiseen
 • erinomaisia viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja
 • verkko-oppimisen ja -ohjaamisen tuntemusta

Eduksi katsotaan:

 • kokemus opetusalan täydennyskoulutuksen toteuttamisesta
 • ymmärrys ammatillisten tutkintojen Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen –tutkinnonosan perusteista

Tehtävä sijoittuu yliopiston palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuustasolle 8-9. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Jätä hakemus sähköiseen järjestelmään viimeistään 31.5.2018

Liitä hakemukseen ansioluettelo. Tehtävä täytetään viimeistään 01.08.2018 lukien tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on määräaikainen 31.12.2019 asti. Tehtävässä sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja tehtävästä antavat:

Koulutusdekaani Sari Harmoinen, sari.harmoinen(at)oulu.fi, tai puh. 0294483709 

Koulutuspalvelupäällikkö Mikko Ojala, mikko.ojala(at)oulu.fi, tai puh. 0294 487321