(Poistunut julkaisusta)

Suunnittelija, ammatillinen opettajakorkeakoulu
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.5.2018

JAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on arvostettu pedagoginen asiantuntijayhteisö, jonka toimintaan kuuluvat ammatillinen opettajankoulutus, täydennyskoulutus, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI), kotimainen palveluliiketoiminta sekä koulutusvienti. Työllämme haluamme parantaa oppimisen laatua ja luoda tulevaisuuden koulutusratkaisuja.

 

Tehtävän kuvaus

Haemme suunnittelijaa opettajakorkeakoulujen hallinnon ja tukipalveluiden työtehtäviin. Suunnittelijan tehtävänä on tukea ammatillisen opettajakorkeakoulun eri toimintojen laadunhallintaa ja kehittämistyötä.

Suunnittelija toimii yksikön laatuvastaavana huolehtien laatujärjestelmän ja prosessien toimivuudesta yhdessä yksikönjohtajan, T&K-päällikön ja koulutuspäälliköiden kanssa. Hän on henkilöstön ja opiskelijapalveluiden tukena arjen laatutyössä. Laatuvastaava vastaa opiskelijapalautteiden keräämisestä ja yhteenvetojen laatimisesta. Laatuvastaavana hän osallistuu JAMKin laadunhallinnan kehittämistyöryhmän työskentelyyn ja organisaation laatujärjestelmän kehittämistyöhön. Hän hoitaa myös tilastointiin ja raportointiin liittyviä tehtäviä.

Suunnittelija toimii myös yksikön johtoryhmän sihteerinä ja opettajakorkeakoulun sihteeripalveluiden yhteyshenkilönä huolehtien palveluiden sujuvuudesta yksikössä. Suunnittelija osallistuu sisäisen viestinnän tehtäviin.

Suunnittelijan tehtävä on määräaikainen sijaisuus ajalle 1.8.2018 – 31.12.2019. Aloituksesta voimme sopia tarvittaessa erikseen.

 

Tehtävässä tarvittava osaaminen

Toivomme sinulta soveltuvan korkeakoulututkinnon lisäksi koulutusalan tuntemusta ja näyttöjä koulutuksen laadunhallinnan työtehtävistä.

Odotamme sinulta palveluasennetta ja -osaamista, joustavaa ja vastuullista työotetta sekä kykyä toimia luontevasti erilaisissa työryhmissä. Tiedonhankinta- ja viestintätaitojen lisäksi sinulla tulee olla perusosaamista taloushallinnosta, hyvä suullinen ja kirjallinen suomen ja englannin kielen taito sekä tietotekninen osaaminen.

Ammattikorkeakoulukokemus sekä kokemus tukipalveluiden kehittämistyöstä katsotaan eduksi.

Hakuaika: 11. - 21.5.2018

Lisätiedot

Pekka Risku, yksikönjohtaja, pekka.risku(at)jamk.fi, puh. 040 662 1883

Jaana Ahlqvist, toimistovastaava, jaana.ahlqvist(at)jamk.fi, puh. 040 532 2942