Suuhygienisti Hammaslääketieteen kliininen opetusyksikkö

HUS Helsingin yliopistollinen sairaala