(Poistunut julkaisusta)

Suomen kielen ja viestinnän lehtori, liiketalous
Metropolia

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.11.2019

Haemme suomen kielen ja viestinnän lehtoria liiketalouden yksikköön, Metropolia Business Schooliin, vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2020 alkaen.

Edellytämme soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä S2-pätevyyttä. Jatkotutkinto on etu.  Innostavan työotteen ja esiintymistaidon lisäksi toivomme vahvaa osaamista sekä kirjallisesta että suullisesta viestinnästä, yhteisö- ja yritysviestinnästä sekä kulttuurien välisestä viestinnästä. Edellytämme myös vahvaa pedagogista osaamista, ja erityisesti verkkopedagogiikan hallinta on vahvuus.

Työtehtävät sisältävät opetus- ja ohjaustyön lisäksi TKI- ja täydennyskoulutustyötä, joihin tartut yhtäläisellä innostuksella ja aktiivisella kehittämisotteella, verkostojasi hyödyntäen ja uusia rakentaen. Olet tiimipelaaja, joka saa virtaa opiskelija- ja kollegakohtaamisista. Monipuolisen toimenkuvan lisäksi me tarjoamme sinulle mukavat kollegat ja kannustavan työyhteisön tuen.

Tehtävään edellytetään pedagogisia opintoja, jotka on mahdollista suorittaa kolmen vuoden kuluessa työn aloittamisesta. Lehtorin kelpoisuusvaatimukset ovat ammattikorkeakouluista annetun asetuksen 352/2003 mukaiset. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Avaintyönantajat Avainta ry;n opetusalan työehtosopimuksen (AVAINOTES) mukaisesti.