(Poistunut julkaisusta)

Suojelupäällikkö
Suomen luonnonsuojeluliitto

Alkuperäinen julkaisupäivä 4.9.2020

Suomen luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö on suomalaisen luonnonsuojelun ja ympäristönsuojelun avainvaikuttajia. Tehtävässä pääsee vaikuttamaan lainsäädäntöön ja sen tulkintakysymyksiin sekä suunnittelemaan ja ohjaamaan luonnonsuojelun tulevaisuutta yhdessä alan päättäjien ja muiden toimijoiden kanssa.

 

Suojelupäällikkö

  • vastaa luonnon- ja ympäristönsuojelutoiminnan suunnittelusta, budjetoinnista ja raportoinnista yhdessä toiminnanjohtajan ja muiden päälliköiden kanssa

  • vastaa suojeluyksikön toiminnasta oman tiiminsä esimiehenä ja suojeluasiantuntijoiden ohjaajana liiton toimintasuunnitelman mukaisesti

  • raportoi liittohallitukselle ja -valtuustolle sekä toimii niiden kokouksissa suojeluasioiden esittelijänä

  • edustaa liittoa suojeluasioiden asiantuntijana viranomaisten, poliittisten ja talouselämän toimijoiden sekä tiedotusvälineiden kanssa yhdessä viestintätiimin ja muiden liiton asiantuntijoiden kanssa

  • seuraa Luonnonsuojeluliitolle sopivia rahoituskanavia ja osallistuu toiminnan rahoituksen hankkimiseen yhdessä varainhankintatiimin kanssa

  • tekee kansainvälistä vaikuttamistyötä ympäristöjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa.

 

Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää vahvaa kokemusta luonnon- ja ympäristönsuojelutehtävistä, soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä esimieskokemusta. Suojelutiimin päälliköltä odotetaan suojelustrategioiden, ympäristöpolitiikan ja -lainsäädännön tuntemusta. Ympäristöjärjestötyön tuntemus, viestintäosaaminen sekä kestävän kehityksen ja materiaalitehokkuuden osaaminen katsotaan eduksi.

Tehtävä edellyttää itsenäisyyttä, oma-aloitteisuutta, rutiinien sietokykyä, huolellisuutta, laajojen kokonaisuuksien hallintaa sekä erinomaista suomen ja englannin kielen taitoa.