(Poistunut julkaisusta)

Suntion virka
Jyväskylän seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 30.8.2019

Jyväskylän seurakunnassa on haettavana suntion virka

Suntion viran yleisenä tehtävänkuvana Jyväskylän seurakunnassa on
- toimia oman toimintaympäristön asiakaspalvelutehtävissä
- kirkollisten tilaisuuksien ja irtaimiston hoitaminen
- seurakuntatilojen turvallisuudesta, puhtaudesta ja viihtyisyydestä
huolehtiminen
- hoitaa arkkuhautaukseen ja tuhkan kätkemiseen liittyvät suntion tehtävät
- muut esimiehen antamat tehtävät
- alueellisten ja koko seurakunnallisten tapahtumien järjestelyt

Kuokkalan-Vaajakosken yt-alueella korostuu näiden lisäksi joustava asenne,
hyvät yhteistyö- ja tiimityötaidot, kyky oma-aloitteiseen ja itsenäiseen
työskentelyyn sekä hyvä digitaalinen osaaminen. Viran hoitaminen edellyttää
seurakunnan toiminnan ja perinteiden hyvää tuntemusta. Kuokkalan kirkossa
suntion työhön kuuluu paljon kalustamista, mikä edellyttää virkaan
vaadittavan työterveysotteen mukaista työkuntoa ja organisointikykyä
toimittaessa yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Kuokkalan
toimintaympäristössä myös kielitaito korostuu: viran hyvään hoitamiseen tarvitaan hyvää suomen kielen hallintaa ja muu kielitaito katsotaan eduksi. Kirkkoneuvoston määrittämistä tehtävistä
arkkuhautaukseen ja tuhkan kätkemiseen liittyvät kappelisuntion tehtävät
eivät ainakaan alkuvaiheessa kuuluisi tehtävään kovin säännönmukaisesti.
Valmius kyseisiin tehtäviin tulee virkaan valittavalla kuitenkin olla.

Koska virkaan kuuluu työskentelyä sekä Kuokkalan että Vaajakosken kirkolla
ja tarvittaessa koko seurakunnan alueella, oman auton käyttömahdollisuus on
työssä eduksi.

Suntion viran kelpoisuuden ehtona on seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto, suntion ammattitutkinto tai suntion työssä hankittu vastaava ammatillinen pätevyys;
Virkaan valittavan on oltava evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen ja hänen tulee ennen valinnan vahvistamista esittää hyväksyttävä lääkärintodistus.

LISÄTIEDOT/YHTEYSTIEDOT

Lisätietoja suntion virasta antavat aluekappalainen Riku Bucht puh. 050 407 0115 (riku.bucht@evl.fi), Kuokkala-Vaajakosken alueen suntioiden lähiesimies Leena Mäki puh. 040 560 9929 leena.maki@evl.fi
tai seurakunnan pääsuntio Eija Lipsonen puh. 0400 308 120 (eija.lipsonen@evl.fi).

Hakemukset pyydämme lähettämään sähköisen rekrytointipalvelumme kautta.

Haastattelut järjestetään Kuokkalan kirkolla viikolla 40 tai 41. Haastatteluun valitut hakijat kutsutaan tilaisuuteen henkilökohtaisesti hakuajan päättymisen jälkeen

ORGANISAATION KUVAUS

Jyväskylän seurakunta koostuu yhdeksästä alueseurakunnasta, yhteisestä seurakuntatyöstä ja tukipalveluista. Kuokkalan alueseurakunnassa on 18 työntekijää ja sen alueella noin 18500 asukasta, joista noin 12000 seurakunnan jäseniä. Koko Jyväskylän seurakunnassa on jäseniä noin 95 000 ja työntekijöitä noin 270. Haettavana oleva virka on sijoitettu Kuokkalan alueseurakuntaan ja Kuokkala-Vaajakosken yhteistoiminta-alueelle, virkapaikkana on Kuokkalan kirkko.