(Poistunut julkaisusta)

Suntio
Helsingin seurakuntayhtymä

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.5.2020

Erityisdiakonian 14-hengen tiimissä on haettavana suntionvirka. Suntion tehtäviin kuuluu monipuolinen ja monikielinen asiakaspalvelu, työharjoittelijoiden ja vapaaehtoisten ohjaaminen, tilaisuuksien ja niiden tarjoilujen järjestäminen, toiminnan turvallisuudesta vastaaminen, kiinteistöstä ja kalustosta huolehtiminen, kiinteistön pienten huoltotöiden tekeminen, kuljetustehtävien hoitaminen sekä tilojen siisteydestä huolehtiminen. Suntio toimii yhdyshenkilönä pelastuslaitokseen, vartiointiliikkeeseen ja kiinteistöhuoltoon. Työvuorot ovat pääasiallisesti aamu- ja iltavuoroja sunnuntaista perjantaihin.

Hakijalla tulee olla suntion koulutus tai valmius sen suorittamiseen työn ohessa ja käytännön ammattitehtävistä hankittua työkokemusta, kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa sekä AB-ajokortti. Erityisdiakonian toiminnan tuntemus katsotaan eduksi. Viranhaltijan tulee olla ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen.

Suntion viran palkkaus määräytyy vaativuusryhmän 403 mukaan ja peruspalkka ilman vuosisidonnaista palkanosaa on 2104,40€. Virka tulee ottaa vastaan 1.8.2020 tai sopimuksen mukaan.

Lisätietoja antaa johtava diakoniatyöntekijä Marita Nummelin p.09-2340 2576, marita.nummelin@evl.fi.

Sähköinen hakemus tulee toimittaa Kirkko HR -järjestelmän kautta 9.6.2020 klo 23.00 mennessä.
Haastatteluun kutsutaan henkilökohtaisesti ja haastattelut pidetään 12.6. klo 12-16.00 osoitteessa Hämeentie 73, 00550 Helsinki. Virkaan valitun edellytetään suostuvan kuuden kuukauden koeaikaan.