(Poistunut julkaisusta)

Suntio
Suomussalmen seurakunta

Alkuperäinen julkaisupäivä 11.10.2018

Virkaan vaaditaan suntion ammattitutkinto tai muuten hankittu ammattipätevyys.
Jos tutkintoa ei ole, virkaan valittu sitoutuu hankkimaan tutkinnon.

Virkaan valitulta odotamme osaamista kiinteistöhuollon ja jumalanpalveluselämän tehtävissä, asiakaspalvelutaitoja, yhteistyökykyä ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Virka edellyttää Suomen ev.lut.kirkon jäsenyyttä.

Ennen viran vastaanottamista, virkaan valitun tulee esittää hyväksyttävä lääkärintodistus ja rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote.

Virkaan valitulla on neljän kuukauden koeaika.

Palkka on KirVESTES:n vaativusryhmän 402 mukainen.
Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa enintään 15 % vuosisidonnaista palkanosaa.

Työ alkaa 1.12.2018