(Poistunut julkaisusta)

Summer Trainees, R&D /
Kemira Oyj

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.1.2020

Kemira is a global company providing solutions, chemicals and expertise to water intensive industries around the world. Kemira Espoo R&D Center is located at Suomenoja in Espoo and it employs approximately 160 persons.  

We are now looking for several Summer trainees to our Espoo R&D Center.

You will work in laboratory environment and participate in ongoing research activities related to pulp & paper, water treatment, oil & gas, microbiology, analytics or polymer chemistry. The positions are fixed-term for 3-4 months.

What you need:

  • Relevant education background to work in the laboratory
  • Consider safety as a key element in successful work.
  • Open mind and willingness to learn and develop new solutions.
  • Positive and proactive attitude to work in a multicultural environment
  • Team player with good communication skills in English or Finnish.

Apply in www.kemira.com/careers by February 9th, 2020.

Kemira is a global chemicals company serving customers in water intensive industries. We provide best suited products and expertise to improve our customers’ product quality, process and resource efficiency. Our focus is on pulp & paper, oil & gas and water treatment. In 2018, Kemira had annual revenue of around EUR 2.6 billion and 5000 employees. Kemira shares are listed on the Nasdaq Helsinki Ltd.

 

 

Kesäharjoittelijoita, R&D

Kemira on globaali yritys, joka tarjoaa ratkaisuja, kemikaaleja ja asiantuntemusta vesi-intensiivisille teollisuudenaloille eri puolilla maailmaa. Kemiran Espoon tutkimuskeskus sijaitsee Espoon Suomenojalla ja  työllistää noin 160 henkilöä.

Haemme nyt useita kesäharjoittelijoita Espoon tutkimuskeskukseemme.

Työskentelet laboratorioympäristössä ja osallistut käynnissä olevaan tutkimustoimintaan seuraavilla alueilla: paperi ja sellu, vedenkäsittely, öljy ja kaasu, mikrobiologia, analytiikka tai polymeerikemia. Kesäharjoittelun kesto on 3-4 kuukautta.

Tarvitset:

  • Soveltuvan koulutuksen laboratoriossa työskentelyyn
  • Turvallisuus on sinulle tärkeää
  • Avoimuutta,  halua oppia ja kehittää uusia ratkaisuja
  • Positiivisen ja proaktiivisen asenteen työhön monikulttuurisessa ympäristössä
  • Olet tiimipelaaja, jolla on hyvät viestintätaidot englanniksi tai suomeksi.

Lähetä hakemuksesi www.kemira.com/careers-sivuston kautta 9.2.2020 mennessä

Kemira on globaali kemianyhtiö, joka palvelee asiakkaita runsaasti vettä käyttävillä teollisuudenaloilla. Tarjoamme asiantuntemusta, sovellusosaamista ja kemikaaleja, jotka parantavat asiakkaidemme lopputuotteen laatua sekä prosessi- ja resurssitehokkuutta. Keskitymme massa- ja paperi-, öljy- ja kaivosteollisuuteen sekä veden käsittelyyn. Vuonna 2018 Kemiran liikevaihto oli noin 2,6 miljardia euroa ja henkilöstön määrä 5 000. Kemiran osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

www.kemira.com